Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Ger Sida miljoner till PFLP, som Sverige terrorklassar?

1970 gav PFLP ut ett "frimärke" som skall glorifiera sprängningen av ett passagerarplan 1969 från TWA. Men man har skrivit "El Al" på rodret, trots att El Al-planet aldrig sprängdes.

Israel har bevis för att flera organisationer som Sverige ger mångmiljonbelopp, egentligen är en del av PFLP, som Sverige genom EU terrorklassar.

Al-Haq är en ledande anti-israelisk organisation som vill bojkotta, deinvestera och sanktionera landet genom BDS-kampanjer, enligt den granskningsverksamhet som NGO-Monitor utför. Al-Haq bildades 1979 och säger sig dokumentera ”förbrytelser mot palestinska individuella och kollektiva rättigheter i OPT (ockuperade palestinska territorierna)”.

Al-Haq var en drivande kraft bakom Durbankonferensen mot rasism i FN:s regi. Konferensens fjärde möte i New York i år, klassades av ett stort antal demokratier som antisemitisk. Här demoniserades Israel av al-Haq och attackerades med krav på BDS.

“Al-Haq en del av PFLP”

Al-Haq terrorstämplades nyligen av Israel, på grund av att det har visats att det är en gren av terroristorganisationen Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP).  Al-Haq’s VD Shawan Jabarin arbetar nämligen även som hög ledare i den av EU, USA, Kanada och Israel terrorstämplade organisationen PFLP. Detta fastslogs inte bara av den israeliska armén och säkerhetstjänsten, men även av Högsta domstolen 2007. De fick då ta del av säkerhetsklassificerade dokument, som fann övertygande bevis för al-Haq´s generalsekreterares aktivitet i PFLP. Man konkluderar att Jabarin ”uppenbarligen agerar som en dr Jekyll och Mr. Hyde, där han ibland agerar som VD för en mänsklig rättighetsorganisation, och vid andra tillfällen som en aktivist i en terrororganisation som inte drar sig för mord och försök till mord, vilket inte har något att göra med rättigheter; snarare våldför de sig på den mest basala av dem alla … rätten till liv.”

Mord och terror bedrivs av PFLP sedan 1960-talet. En av offren är17 år gamla Rina Shnerb som dödades av PFLP 2020. (Foto privat)

Ingen transparens i al-Haq

För att svenska myndigheter ska ha en möjlighet att ha någon som helst uppfattning om vart de miljoner svenska kronor tar vägen i de palestinska organisationerna, måste de kunna granska Al-Haq´s ekonomi. Enligt NGO-Monitor har al-Haq inte lämnat ekonomiska detaljer om donationerna sedan 2009. Trots det har man fått ekonomiska gåvor från EU, Norge, Irland, Italien, Frankrike och Spanien.

Ger palestinska NDC  svenska pengar till PFLP?

Under perioden 2020–2024 är Al-Haq en indirekt svensk partner, genom en palestinsk paraplyorganisation vid namn NGO Development Center (NDC). Som ett exempel betalade Sida ut 20 miljoner kr till NDC i november 2019 och fördelade dem vidare till bland annat nu terrorklassade al-Haq. En annan organisation, där det finns bevis för terroristklassad verksamhet genom PFLP, är Defense for Children International – Palestine. Totalt har mellanhanden NDC fått 70 miljoner kr under perioden att dela ut till flera organisationer som vill utplåna Israel.

Ännu mer pengar till Al-Haq

År 2014–2017 strömmade det in 1 301 700 USD till Al-Haq från Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat, som är en gemensam gåvoorganisation från Sverige, Danmark och Nederländerna. Al-Haq erhöll 2019–2020 även 1 454 253 danska kronor från Danmark och ytterligare 5,8 miljoner norska kronor från Norge under 2019–2020.

Rädda Barnen indragna

Rädda Barnen dras också in i terroranklagelserna. De använde svenska Sida-medel för att stödja Defence for Children International – Palestine Section (DCI-PS) med 6 805 000 kr under 2009–2011, enligt NGO-Monitors granskning. DCI-PS stöder BDS, vilket inte är olagligt i Sverige, men svenska regeringen har klart tagit ställning emot BDS. I stor enighet klassade Tysklands parlament BDS som antisemitisk. Rädda Barnen bidrar till BDS-kampanjen genom DCI-PS. Men kommer Rädda Barnen framhärda att ge miljontals kronor till en organisation som enligt underrättelsetjänsten i Israel, är en del av terrororganisationen PFLP? Eller kommer Rädda Barnen först kräva bevis för att de inte är terrorister, bara antisemiter?

Kritik mot Israels terrorstämpling

Ett flertal länder har protesterat mot terrorklassningen. Professor Gerald M Steinberg, som grundat NGO Monitor säger dock att “Det finns inget skäl att inte överväga, att ignorera eller överse med terrorkopplingar. Det är inte trivialt. Människor – israeler – har dödats.”

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem