Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Kom till Nordic Israel Congress 10 – 12. maj och lyssna på mycket relevanta föredrag. Var snabb med anmälan, begränsat antal platser

Nedskärning av EU-finansieringen till den palestinska myndigheten

EU-parlamentet (Illustrationsfoto)

EU-parlamentets budgetutskott godkände minskningen av bidragen på grund av hat, våld och antisemitism i palestinska läroböcker.

Vid dagens möte i EU-parlamentets budgetutskott godkändes en ändring av budgeten för 2022 för att minska finansieringen till den palestinska självstyrande myndigheten (PA) och FN:s hjälporganisationer för palestinska flyktingar i Mellanöstern UNRWA på grund av hatiskt, våldsamt och antisemitiskt innehåll i skolböcker. Medlemmarna i budgetutskottet godkände en minskning med 20 miljoner Euro (över 200 miljoner kronor) av bidragen till PA, till dess att PA och UNRWA ser till att läroböckerna som eleverna använder ändrats till nästa läsår. Kommittén måste nu ta budgeten till kammaren för omröstning i hela parlamentet.

Svenska EU-parlamentariker kritiska mot PA

IMPACT-se har initierat förslaget om dessa åtgärder, tillsammans med parlamentsledamöter i Bryssel. Förslaget om budgetförändring i utskottet kom från Renew Europe Party, som består av bl a de svenska EU-parlamentarikerna Centerpartiets Emma Wiesner, Abir Al-Sahlani och Liberalernas Karin Karlsbro. Danska liberala Venstre har fyra medlemmar, medan Det Radikale Venstre har två. Finland har tre medlemmar i Renew Europe Party, bl a Nils Torwalds från Svenska Folkpartiet.

Emma Wiesner (Foto europarl-europa.eu)
Karin Karlsbro (Foto stockholm.liberalerna.se

Budgettillägget kan läsas här

PA måste främja tolerans

Lärobokens ändringar måste innehålla förbättringar som främjar samexistens med och tolerans gentemot det judisk-israeliska och utbildning om fred med Israel. Om det inte sker någon förändring kommer medlen att användas för att finansiera icke-statliga organisationer som främjar tolerans, samexistens och respekt för de israeliska andra i skolan. Ändringsförslaget hänvisar till tidigare resolutioner som antagits av EU-parlamentet.

Budgetkommitténs vice ordförande Olivier Chastel som lämnade in förslaget om tillägget.

Niclas Herbst (Foto europarl.europa.eu)
Olivier Chastel (Foto reneweuropegroupe.eu)

Ändringsförslaget ingavs av kommitténs vice ordförande belgaren Olivier Chastel med stöd av andre vice ordförande Niclas Herbst från det centristiska europeiska folkpartiet (EPP), den största gruppen i parlamentet. Kommittén kommer att överlämna den ratificerade budgeten för 2022 till kammaren om två veckor, där den kommer att röstas om.

Niclas Herbst från kristdemokratiska European People’s Party sa:

”Många palestinska läroböcker fortsätter att bryta mot UNESCO:s normer för fred, tolerans och icke-våld i utbildningen. De sprider hat mot Israel och antisemitism. Mitt förslag var: fem procent av det bistånd som för närvarande godkänts till FN-myndigheten och till UNRWA bör hållas kvar. Om läroböckerna inte revideras bör de kvarhållna medlen istället gå till icke-statliga organisationer som följer UNESCO:s standarder. Parlamentet godkände detta förslag idag. 20 miljoner euro innebär att mer än 5 procent av bidragen hålls kvar. Detta är en stor framgång och rätt signal om att böckerna äntligen måste revideras! Inget hat mot Israel ska läras ut!”

Detta är en avgörande åtgärd som säger mycket om den frustration som de europeiska lagstiftarna känner, som helt enkelt inte längre är beredda att finansiera undervisning om hat i palestinska klassrum. De kräver med rätta att palestinska barn lär sig tolerans, samexistens och respekt. Tyvärr är detta inte troligt: bara förra veckan gjorde den palestinska presidenten Abbas det klart i sitt tal till FN:s generalförsamling, att PA inte kommer att ändra läroböckerna. Han måste veta att det har ett pris och att han inte kan förvänta sig att givare betalar och betalar, samtidigt som de insisterar på sin rätt att undervisa i hat.

En färsk rapport som beställts av EU visade att PA-läroplanen innehåller antisemitism, våld, förhärligande av terrorism och annat innehåll som bryter mot internationella standarder för fred och tolerans i utbildningen.

IMPACT-se har varit pådrivande för forskning och genomgångar i frågan.

Tidigare i september uttryckte parlamentsledamöter för första gången sitt motstånd till att finansiera hatutbildningen i det palestinska skolsystemet. Problemet diskuterades vid tre olika möten i parlamentet. Vid ett av mötena erkände UNRWA-chefen  att det fanns antisemitism och förhärligande av terror i läromedlen som UNRWA-studenterna använde.

EU:s kommissionär, Oliver Varhelyi, som övervakar bilaterala förbindelser och distribuerar bistånd till PA och UNRWA har upprepade gånger sagt att EU kan komma att minska finansieringen till den palestinska utbildningssektorn att EU kan välja att minska finansieringen om de europeiska gåvorna används felaktigt.  

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem