Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Bosättare fruktar att Biden-besöket kan försvaga Israels område C

USA:s president Joe Biden (Foto The White House)
Palestinierna anser att hela område C, där de israeliska bosättningarna ligger, måste vara en del av deras framtida stat.

Judar som bor i Judéen och Samarien utanför vapenstilleståndslinjerna från 1949 är osäkra på hur den nuvarande regeringen kommer att agera vid USA:s president Joe Bidens besök. De fruktar att Israel överväger att retroaktivt legalisera palestinska illegala bosättningar i område C, som en gest till USA:s president Joe Biden under hans besök 13 – 15 juli, sa Yesha Councils vd Yigal Dilmoni på måndagen enligt Jerusalem Post.

“Vi pratar om massor av illegala palestinska platser,” sa Dilmoni, men han visste inte vilka specifika områden som skulle kunna legaliseras.

Område C under israeliskt styre

Bidens besök har understrukit svagheten i Israels grepp om område C på Västbanken, som enligt Osloavtalen är under israelisk militär och civil kontroll och omfattar 60 % av Västbanken.

USA:s politiker och presidenter har varit splittrade i frågan om område C. Biden har stött palestinsk utveckling av område C och motsatt sig israeliskt byggande där. Även USA:s president Trump ansåg att hälften av område C borde tillhöra en framtida palestinsk stat.

“Område C en del av Israel”

I avsaknad av en fredsprocess har högern, inklusive bosättningsrörelsen, i allt högre grad hävdat att hela område C måste vara en del av Israels slutgiltiga gränser.

Så de har motsatt sig alla åtgärder för att tillåta palestinsk utveckling och byggnad där, av rädsla för att en sådan konstruktion skulle innebära att territoriet oundvikligen skulle bli en del av en palestinsk stat.

Kampen om område C

Bosättare och den israeliska högern har hävdat att det finns en plan, upprättad av den tidigare palestinska premiärministern Salam Fayyad, för att befästa vissa strategiska områden i område C.

“Vi kämpar mot detta”, sa Dilmoni, så “vi måste stoppa varje steg.

“Bidens resa är fokuserad på Saudiarabien och Iran, men under hans vistelse i Israel, planerar han att besöka Betlehem och ett palestinskt sjukhus i östra Jerusalem för att visa intresse för den frusna fredsprocessen. Men det är osannolikt med några egentliga framsteg just nu.

En möjligt scenario är att pressa Israel att antingen godkänna nya planer för palestinsk utveckling i område C eller att retroaktivt legalisera befintliga palestinska bosättningar.

Försvarsminister Benny Gantz har redan antytt att han stöder palestinsk utveckling i område C, särskilt i utbyte mot israeliskt byggande där.Sådana begränsade beslut är också något som kan göras under en valperiod, med endast godkännande av försvarsminister Gantz och premiärminister Yair Lapid.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem