Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Faktakontroll av utrikesminister Lindes uttalanden inför president Abbas

Sveriges utrikesminister Ann Linde skakar hand med den palestinska självstyrande myndighetens (PA:s) president Mahmoud Abbas, framför den palestinska flaggan. (Foto twitter)

I samband med de förnyade diplomatiska förbindelserna med Israel, besökte även utrikesminister Ann Linde den 86-årige presidenten Mahmoud Abbas i Ramallah.

Linde twittrade att hon “bekräftade Sveriges och Palestinas utmärkta relationer”. Hon fortsatte med att betona ”fokus på att föra processen mot en tvåstatslösning framåt”. Vidare uttryckte hon sitt ”stöd för att hålla val i Palestina, även i östra Jerusalem”.

Förutsättning för tvåstatslösning

Enligt Osloavtalen, som lade färdriktningen för en tvåstatslösning, är förutsättningen bland annat att terrororganisationer avväpnas, att palestinierna upphör med hatpropaganda och att uppmuntra till terrorattacker. Om Linde kan förmå Hamas och Islamiska Jihad att överlämna sina vapen, få Fatah att sluta elda upp massorna över att ”Al Aqsamoskén är i fara” och få Abbas att stoppa belöningar till terrormördare – då kommer tvåstatslösningen att kunna infrias. Det enda som då skulle hindra fred, är om PLO fortfarande kräver att 7 miljoner ättlingar till de som lämnade Israel 1948, ska få invandra. Det skulle tillintetgöra Israel.

Abbas valdes 2005

För snart 16 år sedan valdes Abbas med 62% av rösterna till president i ett val som hade fullt stöd i Osloavtalen. Valet den 9 januari 2005 skedde utan problem för de få palestinska medborgarna i östra Jerusalem som ville rösta på fem postkontor i Jerusalem och på den palestinska myndighetens område.

Abbas skulle förlora makten

Allt såg bra ut för Abbas när han den 15 januari 2021 utlyste nya val till parlament och presidentskap. Samma villkor som 2005 skulle gälla enligt Osloavtalen. Men efter att opinionsmätningarna i maj spådde ett katastrofresultat för Abbas, letade han efter en utväg. Mätningen visade att terrororganisationen Hamas skulle vinna valet. Fatah under Abbas ledning hade enligt mätningen endast stöd av 14% av väljarna. Abbas räddade både sig själv och sitt parti Fatah kvar vid makten genom att ställa in valet, trots att 70% av det palestinska folket förväntade sig ett val. Enligt den palestinska opinionsinstitutet PCPCSR förkastade två tredjedelar av de röstberättigade PA:s beslut att ställa in valen.

Inställt val räddade Abbas

När Linde uttrycker sitt ”stöd för att hålla val i Palestina, även i östra Jerusalem” låter det som hon inte inser att Abbas vägrar låta sig avsättas i ett öppet val. Abbas vill sitta kvar på presidentposten på livstid och skyller på – judarna. Israel har aldrig sagt att de skulle hindra Jerusalems araber att kandidera eller rösta. Men Israel följer Osloavtalen, där de araber som inte tillhör de fem postkontoren, får rösta några få kilometer därifrån i de palestinskkontrollerade områdena. Men Abbas fann ett sätt att slippa bli avsatt i allmänna val och samtidigt få andra att tro att Israel hindrar dem.  

Vem tillhör östra Jerusalem?

Ordalydelsen ”i Palestina, även i östra Jerusalem” är bedräglig. FN föreslog att Jerusalem skulle bli en internationellt övervakad stad, vilket judarna accepterade, men araberna vägrade. Istället startade Jordanien ett angreppskrig 1948 och illegalt ockuperade östra Jerusalem under 19 år. Då angrep de ånyo Israel 1967 med avsikt att utradera grannlandet. Israel, som försvarande nation, har då enligt internationell rätt lov att hålla områden som är nödvändigt för dess försvar.

Allt kan inte lämnas till PA

90% av områdena från 1969 är återlämnade genom fredsavtal, men östra Jerusalem är annekterat. Jordanien, som illegalt tog området, har avsagt sig äganderätten. Det kan av uppenbara säkerhetsskäl inte överlåtas till en regim som uppmuntrar terrorism, inte har val på 17 år eller en fungerande lagstiftande församling och inte heller kan hålla terrororganisationer som vill förgöra Israel borta.

Omdiskuterat område är inte palestinskt

Östra Jerusalem ligger inte i det av Sverige erkända ”Palestina”. Det är på sin höjd ett ”omdiskuterat område”, som förhandlingar parterna emellan ska avgöra. Det är diplomatiskt fel och oklokt att i denna mening hävda att Sverige redan avgjort denna fråga till PA:s fördel. Då motsäger man sig själv, när man samtidigt uppmanar till förhandlingar.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem