Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Förklaringen till vad som hände när hjälparbetare dödades

En palestinier inspekterar en av bilarna som träffades i drönarattacken den 2 april. (Foto: Flash90)
Det var en serie fel som ledde till den dödliga attacken mot World Central Kitchen. Två israeliska officerare har avskedats efter händelsen.

En oberoende militär organisation har publicerat en granskning av vad som hände när sju hjälparbetare från organisationen World Central Kitchens (WCK) av misstag dödades i en israelisk drönarattack natten till tisdagen den 2 april.

Den israeliska försvarsmakten (IDF) har tidigare beklagat händelsen, som enligt IDF-chefen Herzi Halevi inträffade under komplexa förhållanden nattetid.

– Men det borde aldrig ha hänt och vi är djupt ledsna, säger han.

Sju fel ledde till felaktigt beslut

Det var en serie fel som ledde till den dödliga attacken. Utredningen pekar på sju viktiga händelser som ledde fram till det felaktiga beslutet. Drönarenheten som följde fordonen från luften ska ha registrerat vad de uppfattade som flera misstänkta handlingar före attacken.

Terrorist gick in i bil och sköt

Vid ett tillfälle såg drönarenheten en Hamasterrorist gå in i en av bilarna och skjuta i luften. Enligt IDF är detta en vanlig taktik som används av Hamas för att skicka en signal till andra Hamasterrorister i området.

Vid ett annat tillfälle splittrades konvojen för att senare köra in i ett varuhus. Det innebar att drönarenheten inte längre hade överblick över vem eller vad som gick in och ut ur bilarna, men på utsidan av lagret observerades flera personer, varav några var beväpnade. De ansvariga poliserna drog slutsatsen att de var Hamasterrorister.

Trots detta gavs inga order om att anfalla, på grund av närheten till hjälpkonvojen. Brigadgeneral Itzik Cohen hade beordrat detta.

IDF och WCK försökte få kontakt med hjälparbetarna

Medan händelsen pågick försökte IDF komma i kontakt med hjälparbetarna på fältet, men de fick inget svar från dem. IDF kontaktade också WCK:s högkvarter, som inte heller lyckades få kontakt med hjälparbetarna.

När fordonen lämnade hangaren igen uppfattade drönaroperatörerna inte att samma fordon hade kommit in i hangaren. De trodde att det de nu observerade var fordon som tillhörde Hamas och de terrorister som hade observerats. IDF sade att detta var en “felidentifiering” som ledde till den dödliga incidenten.

IDF har publicerat en grafik som visar händelseförloppet med sju avgörande punkter.

Eftersom drönarenheten trodde att de nu följde efter ett Hamasfordon, och inte en hjälpkonvoj, tolkade de det som att ordern att inte attackera inte längre gällde. Efter att bilarna hade kört ungefär en mil tyckte drönaroperatörerna att det var rätt tid att attackera vad de trodde var Hamasterrorister.

Såg inte skyltarna på taken i mörkret

Många har påpekat att bilarna var skyltade med hjälporganisationens logotyp, men händelsen inträffade nattetid och drönarenheten såg bilderna genom värmekameror. Det betydde att de inte såg WCK-skylten på bilarnas tak, enligt IDF. Enheten attackerade tre gånger för att slå ut vad de trodde var Hamas.

Hjälporganisationen hade samordnat den rutt de skulle ta med IDF, men informationen hade inte nått de officerare som fattade beslutet att attackera.

Oavsiktlig attack

IDF anser att granskningen av händelsen visar att attacken mot hjälparbetarna inte begicks avsiktligt, och att det därför inte är en brottslig handling. Ändå har IDF avskedat en överste och en major, eftersom de anser att de borde ha tänkt mer på att det kunde vara biståndsarbetare och inte Hamasterrorister.

Attacken skall inte ha varit i linje med den israeliska försvarsmaktens regler.

Brigadgeneral och generalmajor tillrättavisas

Dessutom tillrättavisas brigadgeneral Cohen och generalmajor Yoel Finkleman för att de inte hade en stående order, vilket skulle ha lett till mer återhållsamhet från drönaroperatörerna och mindre chans att attacken skulle ha genomförts.

Den myndighet som utreder händelsen anser också att endast attacken mot den första bilen skulle ha varit berättigad, eftersom det hade gjorts en säker identifiering av en Hamasterrorist. Attackerna mot de andra två bilarna baserades till stor del på misstankar och antagandet att de var Hamasfordon.

Pickuper används inte ofta av biståndsarbetare

Bilarna som attackerades var Toyotas pickuper, som är ett vanligt Hamasfordon. Det är inte lika vanligt att de används av biståndsarbetare.

Den israeliska försvarsmakten säger att de kommer att lära sig av incidenten och att de redan har vidtagit åtgärder för att förhindra att en liknande incident inträffar igen. Bland annat kommer hjälpkonvojerna att utrustas med ett märke som är synlig nattetid.

IDF sade att de hade delat sina fynd med WCK, som har avbrutit all sin verksamhet på Gazaremsan tills vidare. De har också informerat de länder som biståndsarbetarna kom ifrån. WCK säger att de vill ha en oberoende utredning.

Brigadgeneral Itzik Cohen och generalmajor Yaron Finkelman tillrättavisas efter händelsen. (Foto: IDF)

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem