Search
Västra muren och Tempelberget i Gamla staden i Jerusalem. (Foto: David Holt, flickr.com)

Jordansk ilska över att domstol tillåter judar att be på Tempelberget

Israeliska media rapporterade idag att Jordaniens utrikesdepartement på onsdagen fördömt en dom från Jerusalems tingsrätt som tillåter judar för första gången att be tyst på Tempelberget.

“Det jordanska utrikesdepartementet fördömer beslutet från den israeliska domstolen som tillåter extremister att be på Al Aqsa-moskéns torg”, sade Haitham Abu Al Foul från ministeriet i ett uttalande. Man tillade att “(Domstols)beslutet är värdelöst och har ingen rättslig ställning enligt internationell lag, som inte erkänner Israels lagliga jurisdiktion i territorier ockuperade 1967, inklusive östra Jerusalem”.

När Jordanien 1948 anföll Judéen och Samarien (senare även kallad Västbanken) ockuperade de illegalt östra Jerusalem under 19 år. De bröt även mot FN:s krav om att alla religiösa platser ska vara tillgängliga för tillbedjan. Judar förbjöds be vid Västra muren av Tempelberget, där deras tempel tidigare stod. Först sedan Jordanien anfallit Israel igen 1967, kunde Israel öppna upp för alla tre religioner att besöka deras helgedomar.

Det är legalt och även en skyldighet för en nation att försvara sig mot ett angrepp, där angriparna vill förgöra dem. Den försvarande staten Israel, har även rätt att behålla nödvändig mark för fortsatt försvar. Israel har lämnat tillbaka stora landområden i Libanon, Syrien, Jordanien och Egypten, som inte behövs för försvaret. Vem Judéen och Samarien ska tillhöra är inte fastställt.

Abu Al Foul anser att “Detta beslut innebär en farlig skada på det historiska och rättsliga status quo vid Al Aqsa-moskén och på UNESCO:s beslut.” Talespersonen framhöll att “Al Aqsa-torget, 144 dunam stort, är ett område för dyrkan endast för muslimer, och den jordanska Waqf-ledningen är det enda organet ansvarigt för att hantera alla frågor som rör den heliga platsen, inklusive inträdet och utträde från den.”

Det var på tisdagen som domare Bilhha Yahalom vid Jerusalems tingsrätt slog fast att tysta böner på Tempelberget inte kan tolkas som en kriminell handling. Domaren beordrade polisen att avlägsna besöksförbudet som påförts rabbin Aryeh Lippo, som hade stängts av från Tempelberget på grund av hans tysta böner. “Hans dagliga besök på Tempelberget indikerar hur viktigt detta är för honom”, skrev domar Yahalom i sitt beslut.

Moshe Polski, Rabbi Lippos advokat, uttryckte istället glädje över beslutet: ”Det är otänkbart att judar, av alla människor, ska förbjudas att tyst viska böner även på Tempelberget, medan muslimer på Tempelberget kan göra vad de vill – be, hålla religiösa föreläsningar, spela fotboll och till och med starta upplopp, medan polisen inte gör något för att förhindra allt detta, men judar får sig att känna sig som utomstående på denna heliga plats. ”

“Vi hoppas att polisen från och med nu inte kommer att hindra dyrkande som redan befinner sig på (Tempel)berget, en åtgärd som påverkar deras grundläggande medborgerliga friheter.”

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 300 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem genom att fylla i formuläret nedan och trycka på “skicka”!

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram