Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Tvåstatslösningen – inget för palestinska ledare

The Future ( Muhammad Dahlans parti) för palestinskt parti omfattar hela Israel
Västländerna talar ständigt om en tvåstatslösning. Men vad anser egentligen israelerna och palestinierna om "Tvåstatslösningen"?

Västländerna talar ständigt om en tvåstatslösning. Men vad anser egentligen israelerna och palestinierna om “Tvåstatslösningen”?

Alla ledare för demokratiska länder talar myndigt och varmt för en tvåstatslösning. USA:s president Joe Biden , EU:s Ursula von der Leyen,  Storbritanniens Boris Johnson och Egypten kräver en tvåstatslösning för att skapa fred mellan israeler och palestinier. Även Sverige  stämmer in i lovsången om ”tvåstatslösningen”. Vad säger israelerna om detta?

Stödet för en tvåstatslösning i Israel

I Israel är stödet för en tvåstatslösning ganska starkt, vilket visas genom alla fredsförslagen, reträtterna från de i försvarskrigen lagligt ockuperade områden och i partisympati. Av dagens 13 partier i Israels parlament, Knesset, stödjer 7 partier en tvåstatslösning (45,8%), 4 gör det inte (40,8%) medan 2 partier varken stöder eller inte stöder tvåstatslösning (13,3%). Vid en tvåstatslösning drar man sig ur delar av Judéen och Samarien (Västbanken) i enlighet med FN:s säkerhetsråds deklaration 242 .

Stödet för en tvåstatslösning bland palestinierna

39-41% stöder en tvåstatslösning, medan 56-58% är emot, beroende på om det är 1949 års gränser eller ett mindre område. Enligt samma undersökning från juni 2021, ville endast 27% ha ett fredsavtal med Israel som en väg ut ur dagens situation.

Vad tycker palestinska ledningen om en tvåstatslösning?

Historiskt har palestinaaraberna vägrat acceptera en egen stat 1937, 1939, 1947, 1948–1967, 1967, 1979, 2000/2001, 2008, 2014 och 2018. Orsaken till att man vägrat att få en egen stat är att man då skulle acceptera att islam inte är allenarådande i hela mellanöstern och Nordafrika. Man skulle då också erkänna att ett annat folk med en annan religion får självbestämmande på 0,18% av alla arabiska länders yta. Man skulle dessutom erkänna fakta om judarnas historiska riken och dess huvudstad Jerusalem.

Hamas vill utplåna Israel

Hamas antog 1988 sin stadga, som redan i förordet klargör rörelsens mål – islam ska eliminera Israel. I punkt 6 står att “Endast i skuggan av islam kan människor i alla regioner leva tillsammans…” och att man ska ”hissa Allahs fana över varje tum” av området. Någon tvåstatslösning är uteslutet för palestiniernas, enligt opinionsundersökningarna, största parti.

Fatah erkänner inte en judisk stat

PLO:s chefsförhandlare Saeb Erekat sa 14 november 2007 i en intervju med tv-stationen Al-Arabiya att ”Israel kan definiera sig som dom vill … Men palestinierna kommer aldrig att erkänna Israels judiska identitet”. Erekat hävdade att inga andra länder knyter sin nationella identitet till religionen, men förslaget till palestiniernas grundlag artikel 4 tyder på något helt annat: ” islam är den officiella religionen i Palestina. Islamiska shariaprinciper är grunden för lagarna”.

Fatahs toppnamn Mohammed Dahlan sa 17 mars 2009 på den officiella palestinska tv-stationen att man aldrig erkänt Israels rätt att existera. Detta var enligt journalisten Khaled Abu Toameh första gång man från centralt håll erkänt att Fatah aldrig erkänt Israels rätt att existera. ”Vi erkänner att PLO erkände Israels rätt att existera, men som en motståndsrörelse är vi (Fatah) inte bundna av det”.

“Israel inte en judisk stat”

Osloavtalen handlar bara om att PLO accepterar att Israel ska få existera som stat, men säger inte att det ska vara en judisk stat. Eller arabisk stat. Man har aldrig erkänt Israel som en judisk demokratisk nation med en stor muslimsk minoritet på 21% av befolkningen.

Egendomligt att alla som kräver en tvåstatslösning, inte riktar kravet mot Hamas och Fatah. Att rikta kravet mot Israel, gör inte att Hamas och Fatah accepterar tvåstatslösningen.

Ekonomiskt bistånd motverkar tvåstatslösningen

Dessa stater som öst enorma belopp över ett palestinskt ledarskap under många decennier, verkar inte förstå att pengarna ses som ett stöd för att aldrig acceptera en tvåstatslösning. De arabiska staterna har för länge sedan tröttnat på palestiniernas vägran att gå vidare med en egen stat som kan producera något positivt som kan försörja dem. Gåvorna från arabstaterna har minskat drastiskt, men väst fortsätter att belöna dem.

Kravet som hindrar en tvåstatslösning

Hela brittiska palestinamandatet skulle bli en judisk stat på folkrättslig grund, men 77% styckades av 1921 till en arabisk stat som nu heter Jordanien. Att Gaza och delar av Judéen och Samarien (Västbanken) också ska bli en arabisk stat etniskt rensad från judar, är också uppenbart för de flesta. Men Fatah kräver att över 5 miljoner ättlingar till den halv miljon araber, som 1946–1948 befann sig i nuvarande Israel, skall få invandra till Israel. Detta orimliga krav skulle göra Israel till ännu en arabisk stat. Då finns det totalt 22 arabiska stater, men inte en enda judisk stat på vår jord. Ättlingar till en miljon judiska flyktingar från den arabiska och muslimska världen, har inte en möjlighet att ”återvända” med livet i behåll. Genom att sätta upp ett omöjligt krav, behöver palestinska ledare aldrig acceptera en verklig ”tvåstatslösning”.

Bidragsgivarnas krav

De västerländska bidragsgivarna måste kräva att Fatah och Hamas slopar det omöjliga kravet på att etniskt erövra Israel genom att ”återvända”. Endast genomförbara krav kan stödjas. Annars uppmuntrar man till ett evigt krig mot det judiska folket på deras historiska rikens mark. Den enda säkra platsen för ett förföljt folk och en förföljd religion.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem