Västra muren är den västra stödmuren på Tempelberget - där judarnas tempel stod tills det förstördes av romarna år 70 e.Kr. (Foto: Dennis Jarvis, flickr)

Förbättring av Västra murens infrastruktur för 323 miljoner kronor

Stödjer du den judiska staten Israels rätt att existera? Klicka JA eller NEJ.

Regeringsministrarna godkände enligt Times of Israel på söndagen en plan på 110 miljoner NIS (323 miljoner kronor) för att uppgradera infrastrukturen vid Västra muren i Jerusalem.

Planen syftar till att uppmuntra fler besök på platsen genom att förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken, utveckla nya utbildningsprogram och fortsätta befintliga utvecklingsprojekt.

De medel som öronmärkts för planen, som premiärminister Naftali Bennett lade fram, kommer från hans kansli och ministerierna för försvar, finans, utbildning, inrikes, transport, turism, allmän säkerhet, kultur och sport, immigration och vetenskap och teknik.

“Västra muren är en av de heligaste och viktigaste platserna för det judiska folket, och miljontals besökare från hela världen besöker den regelbundet”, sa Bennett, enligt ett uttalande från hans kontor.

“Den femårsplan som vi just har godkänt i kabinettet kommer att fortsätta att uppgradera den infrastruktur som behövs för platsen och kommer att bidra till att uppmuntra många fler besökare att anlända”, sa han.

Den nya planen var inte relaterad till den så kallade Västramurskompromissen, som skulle innebära en formalisering av en pluralistisk bönepaviljong.

Share on Facebook
Share on Twitter
Email
WhatsApp
Print
Telegram