Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Attityderna hos israeliska araber förändras

Journalist Khaleb Abu Toameh (Foto privat)

Känd israelisk-arabisk journalist föreläser för MIFF

Israelisk-arabisk journalist, föreläsare och dokumentärfilmare som föddes 1963 i en arabisk stad i Israel. Toameh skriver för The Jerusalem Post och Gatstoneinstitutet, men har också varit producent på NBC News sedan 1989. Han är en välkänd talare, bland annat i Storbritanniens underhus. Toameh har även gjort dokumentärer för SVT och dansk Tv.

Eftersom hans åsikter inte är i linje med den palestinska myndigheten (PA), och ännu mindre Hamas, blir han ofta fördömd och hotad. Han uppger att de flesta och grövsta hoten kommer från västerländska studenter. Abu Toameh anser att dessa är mer intresserade av att vara emot judar och Israel, än för palestinier och en palestinsk stat.

Toameh inledde den fängslande föreläsningen med att konstatera att frågorna kring de israeliska araberna är mycket svåra och komplexa. Det är emellertid bra att vi talar om det, för det finns många missuppfattningar och felaktigheter när man försöker förstå verkligheten för dessa ”glömda araber”.

Inga politiska krav på Israel

Han tillhör det israeliska-arabiska samhället, som nu består av nästan 2 miljoner invånare, men har sitt ursprung i de 150 000 araber som inte lämnade Israel under 1948 års frihetskrig. ”Vi stannade kvar och Israel gav oss tacksamt medborgarskap och saker så att vi kunde bygga upp våra liv igen. Vi är de araber som accepterade Israel. Vi har ännu idag inga problem med Israels existens. Det är faktiskt så att vi israeliska araber har inga politiska krav på israel. Våra enda krav är sådant som infrastruktur, fördelning av allmänna medel, utbildning, jämställdhet och liknande.”

”De tre områden som de israeliska araberna inte känner att de behandlas lika är anställning, infrastruktur och tilldelning av allmänna medel. Detta är de tre väsentliga områdena som de arabiska invånarna inne i Israel inte känner att de behandlas lika.”

Gapet mellan araber och judar ökade

”Något bra hände emellertid vid det senaste valet. En arabisk tandläkare vid namn Mansour Abbas kom till de arabiska städerna och sa att det behövs en förändring, eftersom israel-arabernas företrädare har misslyckats att representera oss och våra intressen. Han är förresten islamist. Han lyckades få fyra mandat och för första gång i historien är ett arabiskt parti en del av regeringskoalitionen.”

”Detta är underbara nyheter, särskilt i ljuset av vad som hände för några månader sedan, när vi såg upploppen inne i Israel i samband med det senaste Gazakriget. Jag ser detta parti som en vändpunkt i relationen mellan judar och araber inne i Israel”. Medan det finns de som varnar för denna utveckling, är Toameh mycket hoppfull inför framtiden. Han utvecklar denna, mycket intressanta och för de flesta svenska okända, utvecklingen i föreläsningen här:

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem