Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Israelisk-araber har aldrig känt sig mer israeliska än nu

På bilden ses israeliska religiösa ledare för judar, muslimer, beduiner, druser och kristna be tillsammans vid ruinerna av Kibbutz Kfar Aza – en av de kibbutzim i södra Israel som drabbades hårt under massakern den 7 oktober mot Israel, Kfar Aza , 29 november 2023. (Foto: Yoav Dudkevitch/TPS)
Nya studier visar att enigheten över religions- och etnicitetsgränser aldrig har varit större i Israel.

Israel är för alltid förändrat. MIFF har skrivit dagliga artiklar om massakern mot Israel den 7 oktober, som har kostat över 1 200 liv, över 9 000 skadade, grova sexuella övergrepp och våldtäkter av israeliska kvinnor, minst 240 kidnappade till Gaza, över 10 000 raketattacker mot israeliska städer och över 500 000 israeler som har blivit internflyktingar och hotas av ekonomisk ruin.

Samtidigt har massakern och kriget förenat israeler över religion, etnicitet och politisk synvinkel – enheten har aldrig varit högre och alla hjälper alla.

Nu visar en ny studie av en forskare vid Tel Aviv University att massakern den 7 oktober mot Israel och kriget mot Hamas i Gaza “har skapat en aldrig tidigare skådad attitydförändring bland israelisk-araber, skriver i24NEWS. 

George Deek, som är israelisk-katolsk-arab och Israels ambassadör i Azerbajdzjan, skrev på X (tidigare Twitter):

 

 

Palestiniern Bassem Eid, som bor i östra Jerusalem skrev på X:

 

 

Nästan hälften av de tillfrågade israelisk-araberna stöder Israels svar på massakern den 7 oktober, enligt den omfattande undersökning som genomfördes av Konrad Adenauer-programmet för judiskt-arabiskt samarbete (KAP) vid Tel Avivs universitet (TAU).

47 % av de tillfrågade sa att Israels svar på massakern den 7 oktober var berättigat, medan 44 % sa att det inte var det.

21% ansåg att massakern bidrog positivt

Ungefär hälften anser att massakern den 7 oktober inte bidrog till en lösning för palestinierna, medan resten av de tillfrågade är delade mellan 21 % som anser att massakern bidrog positivt, medan 19 % svarade varken/eller. 57 % anser att Hamas-terroristerna riktade sig mot kvinnor och barn. 

85 % av de tillfrågade såg positivt på israelisk-araber som hjälpte sina israeliska landsmän som drabbats av massakern. 

Medan en stor majoritet av de tillfrågade såg positivt på de som hjälper offren och identifierade sig med sina israeliska landsmän, svarade 70 % att solidariteten mellan araber och judar i Israel hade försvagats efter massakern den 7 oktober.

54 % såg positivt på de israelisk-araber som står upp för Israel i världen.

Det är ytterligare en indikator på att de identifierar sig med Israel och araber som visar att de stöder sitt land. 

De svarande ombads också att välja den viktigaste komponenten i sin personliga identitet. Här sågs en betydande ökning av dem som främst ser sig själva som israeler till 33,2 %. I maj var den siffran bara 21 %.

Israeliskt medborgarskap viktigare än religion

Israeliskt medborgarskap kom också först för dem som nämnde sin arabiska identitet (32,1 %), medan 22,6 % svarade att deras religiösa tillhörighet som muslim, kristen eller druser kom först. Endast 8,2 % svarade att deras palestinska identitet kom först. 

Dessa siffror står i stark kontrast till siffrorna från maj, där 16,5 % svarade att deras palestinska identitet kom först. Siffrorna för arabisk identitet som primär identitet låg på 37,5 % medan deras religiösa tillhörighet låg på 15,6 %

– Kriget mellan Israel och Hamas, som började med massakern den 7 oktober mot Israel, har skapat en aldrig tidigare skådad förändring bland israelisk-araber. Först och främst identifierar många sig med samhällena i Otef Aza (israeliska samhällen nära Gazaremsan) och Israels argument till världen, säger chefen för KAP vid TAU, Dr. Arik Rudnitzky i pressmeddelande.

– Identifiering med Israel tar sig uttryck i att israel-arabers israeliska identitet, för första gången och i motsats till alla tidigare studier, spelar lika stark roll som deras arabiska identitet.

Kriget har lett till en frontalkollision mellan de israeliska och palestinska berättelserna i internationella medier och på sociala medier, sa Dr. Rudnitzky. 

– Det är också värt att notera att identifieringen med Israel när det kommer till massakern den 7 oktober är högre bland den yngre generationen israelisk-araber. Det är ett dramatiskt resultat, för jämfört med den äldre generationen är unga mer sårbara inte bara när det kommer till israeliska och internationella medier, utan även när det kommer till sociala medier, där anti-israelisk propaganda sprids som aldrig förr, lade han till.

– Samtidigt ser vi också oro bland israelisk-araber som fruktar trakasserier från sina judiska landsmän på grund av kriget. Det är klart att de våldsamma upproren i maj 2021 ger genklang hos många, både judar och araber, men det är viktigt att förstå att kriget i oktober 2023 är en helt annan sak än vad som hände 2021. Vi bör komma ihåg det när kriget tar slut. Landets israelisk-araber signalerar till sina judiska landsmän och regeringen att de är en integrerad del av staten Israel, avslutar han.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem