Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Se ändringarna i MIFF:s stadgar – styrelsen föreslår att skippa papperstidningen

Se förslagen till stadgeändringar som styrelsen presenterar på MIFF:s årsstämma den 10 juni 2023.

MIFF:s Israelkonferens och årsmöteshelg kommer att hållas på Scandic Fornebu från fredag ​​9 juni till söndag 11 juni 2023. Gå till konferensens informationssida för program, priser och anmälan

Till årsstämman lördagen den 10 juni presenterar styrelsen några förslag till ändring av MIFF:s stadgar. Se en översikt av förslagen längst ner i artikeln. De föreslagna ändringarna ger rösträtt för delegater från lokala föreningar av MIFF utomlands (eftersom MIFF har etablerats i Sverige, Danmark och Island de senaste åren) och för digitalt genomförande av bolagsstämmor (om det skulle bli nödvändigt i framtiden). Det viktigaste förändringsförslaget är att upphöra med regelbundna utgivningar av papperstidningen Midtøsten i fokus.  Dessutom kommer det att ske några mindre anpassningar och uppdateringar i språket.

Bakgrund

Tidningen “Med Israel för fred” gavs ut första gången 1975 som ett A4-häfte. Efter att organisationen bildades 1978 bytte tidningen namn två år senare till “Midtøsten i fokus” och utkom från 1981 mestadels som papperstidning (tabloidformat) med fyra till sex nummer om året. 

Under de senaste decennierna, efter att MIFF 2001 startat med dagliga uppdateringar av hemsidan och fått heltidsanställda från 2007, har papperstidningen allt mer bara haft plats för en mindre del av MIFF:s nyheter och bakgrundsartiklar. Genom sociala medier har MIFF också en mycket större räckvidd än papperstidningen någonsin haft.

De senaste åren har det skett en kraftig kostnadsökning kopplad till distribution och produktion av papperstidningar och det finns ingen anledning att tro att denna trend kommer att vända. Både yngre och äldre generationer tar i allt större utsträckning in information via en skärm, och inte via papper. Inte heller denna trend kommer att vända.

Styrelsens förslag

På grund av denna utveckling föreslår MIFF:s styrelse för bolagsstämman i juni 2023 att upphöra med regelbundna utgivningar av papperstidningar från år 2024. Detta måste beslutas på årsstämman, eftersom MIFF:s stadgar för närvarande kräver minst fyra utgivningar per år.

MIFF:s direkta nettokostnader för tidningsutgivningen är cirka 800 000 kronor, efter beaktande av reklamintäkter. Ändringen kommer att kunna frigöra medel så att MIFF till exempel kan göra en större satsning på sociala medier. Informella undersökningar som MIFF har gjort bland medlemmarna har visat att en nedläggning av papperstidningen kommer att vara acceptabel för en klar majoritet av medlemmarna, men det är årsstämman som avgör saken.

Styrelsen ser ändå för sig att kommunikationen på papper kommer att fortsätta i form av nyhetsbrev med giro, och kanske även enstaka tematidningar/informationshäften. Med en stadgeändring där kravet på papperstidningar upphör får framtida styrelser och anställda friheten att anpassa sina utskick från år till år.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem