Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Kom till Nordic Israel Congress 10 – 12. maj och lyssna på mycket relevanta föredrag. Var snabb med anmälan, begränsat antal platser

Likheter mellan muslimsk mediastorm mot Sverige och Israel

Bild från Aftenpostens stora artikel om det nya hotet mot Sverige. (Bildkollage)
Norges största tidning Aftenposten uppmärksammar den 6 juli i en stor artikel att ”Våldsamma protester har satt Sverige i kläm. Men kampanjen startade innan koranbränningarna.”

Den muslimska mediekampanjen mot koranbränningarna har lett till att en majoritet bland svenskarna nu vill förbjuda bränning av heliga skrifter. Symboliken i bränningar används av de internationella sociala nätverken och den enorma mediefokuseringen visar på likheter mellan kampanjerna mot Israel och Sverige.

Från Aftenposten 6 juli 2023

Idag publicerades en ny mätning av Kantar Public som visar att 53% av de tillfrågade ansåg att det borde vara förbjudet att bränna olika religioners heliga skrifter. Sedan i februari har siffran ökat med 11 procentenheter. De våldsamma reaktionerna har fått många att ändra uppfattning.

Ändra ordningslagen så att koranbränningar kan stoppas, ansåg Jonas Trolle, chef för Center mot våldsbejakande extremism, som vill ändra ordningslagen så att koranbränningar stoppas.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) sa till Aftonbladet att ”Det är klart att vi måste analysera rättsläget i ljuset av vårens händelser.” Han öppnar för en lagändring på grund av trycket utifrån.

Islamiska konferensorganisationen (IKO) består av de 57 muslimska länderna i världen, som nästan alltid fördömer Israel och där de flesta inte har diplomatiska förbindelser med Israel. IKO uttalade för att ”Det behövs kollektiva åtgärder för att förhindra vanhelgande mot Koranen och folkrätten bör användas för att stoppa religiöst hat efter att den heliga boken brändes i en protest i Sverige.” 

Svenska UD ”fördömer starkt” de ”islamofobiska handlingarna” i Sverige, dagen efter IKO:s uttalande.

Även Sveriges kristna råd fördömde senaste bränningen. Rådets ordförande Sofia Camnerin poängterade att fördömandet gäller dem som bränner koranen, inte dem som bränner bibeln. ”Det går inte att jämföra. Det är inte på samma sätt. Jag tror inte att det skulle bli lika laddat”.

850 år gammal Torah-rulle (Foto: Universitetet i Bologna)

LVU-kampanjen mot Sverige

En liknande extrem, internationell påverkanskampanj mot Sveriges sociala struktur och legala system skedde 2021 handlade om de ”krigsförbrytelser mot mänskligheten” som Sverige gjorde sig skyldig till genom Barnskyddslagen LVU. Det bedrevs ”en omfattande kommunal människohandel” med muslimska barn. Liknande horribla anklagelser är Israel tyvärr van vid. För Israels del upprepas bisarra lögner av de flesta västliga media.

Rapporten efter upploppen

Rapporten fann att de inte har kunnat se några indikationer på att upploppen var just organiserade… Händelserna får dock omfattande uppmärksamhet i bland annat arabisktalande medier”. Konton på sociala medier eldar upp en hätsk stämning ”där det i inlägget uttrycks att situationen i Sverige nästan är utom kontroll på grund av de våldsamma protester som uppkommit som ett resultat av koranbränningarna”.

En livesändning ”uppger att den svenska regeringen sponsrar hat, och att man bland annat insisterar på att bränna koranen”. Senare även att ”muslimska ungdomar lär den svenska polisen en läxa”.

Israel och Sverige sammankopplas

Stora utländska mediekanaler rapporterar om koranbränningarna i Sverige och ”om hur tusentals personer i Bangladesh genomfört en demonstration mot sammandrabbningarna mellan israelisk polis och palestinska demonstranter vid Al-Aqsa-moskén i Jerusalem samt koranbränningarna i Sverige.” Israel och Sverige kopplas samman.

Bojkotta Sverige

I inlägg uppmanas till ”bojkott, där ett flertal stora svenska företags logotyper visas – som exempelvis IKEA, H&M, Spotify, Volvo, Klarna och Ericsson”. Stora utländska medieföretag rapporterar om uppmaningarna till bojkott. Parallellen till BDS-rörelsen mot Israel är slående.

“Yttrandefriheten en absolut rättighet”

Rapportförfattarna anser att ”Yttrandefriheten är en absolut rättighet och princip i det svenska demokratiska samhället, och ska inte begränsas. Det är därmed tillåtet att uttrycka felaktig och kritisk information mot exempelvis socialtjänsten och svensk myndighetsutövning. Samtidigt är det viktigt att understryka att sådan information kan generera både hat och hot samt – i särskilt allvarliga fall – våld mot offentliga institutioner och enskilda tjänstemän.”

Bemöt falska påståenden

Rapporten fann ”en viss avsaknad av uttalanden från svenska statliga representanter i utländsk media, vilket hade kunnat fungera som ett verktyg för att bemöta falska påståenden och nyansera bilden… som nästan uteslutande fylls av negativa porträtteringar av Sverige…”. Inte heller Israels bild av konflikten kommer fram i utländsk media.

Utan att nämna Israel konstaterar Rabstorp och Ahlerup att ”Liknande narrativ har riktats mot ett flertal olika länder sedan flera år tillbaka”.

Utländska medier och sociala medier

Orsaken till de omfattande internationella spridningarna är ”konkreta fall som sedermera har använts av tongivande internationella aktörer och utländska mediekanaler… som också har bidragit till att ge kampanjen och frågan ökad legitimitet” Även ”ett flertal utländska individer med miljontals följare på sociala medier” bidrar, liksom ” tongivande religiösa predikanter och organisationer”.

“Skarp hotbild i och mot Sverige”

Reaktionerna under LVU-kampanjen och koranbränningarna under 2022 och 2023 ”har skapat ett ny och skarp hotbild i och mot Sverige”, skriver man avslutningsvis. Det är bara en subtil föraning om vad Israel och dess judiska befolkning har fått utstå när det gäller demonisering och angrepp från arabvärlden, ofta påhejade av svenska utrikespolitiska hänsyn.

Här bränns en modell av en judisk by under Fatahs markering av 55 år av terror. Symbolisk bränning ger starka drivkrafter. (Foto: Palestinian Media Watch)

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem