Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Naturvårdsverket svarar på MIFF:s avslöjande om journaliststudenters terroruppmaning

Naturvårdsverkets svar på MIFF-granskningen som visar att miljoner svenska skattekronor investeras i palestinska ”miljöjournalister” som har en historia med hyllningar av terrorister och stöd till extremism. (Foto: Flash90)
Svaren visar okunnighet om effekten av hat och terroruppmaningar som sprids på sociala media från PA och terrororganisationer som Hamas. Dessutom saknas krav på att bidragen inte ges till terroraktiva.

Handläggaren på Naturvårdsverkets Internationella enhet och projektledare är Katrin Zimmer. MIFF ringde upp för att presentera några kursdeltagares spridning av hat och uppmaning till våld som MIFF avslöjat.

MIFF: Är ni medvetna om att palestinska myndigheten (PA) och (terrororganisationen) Hamas har full kontroll över media på Västbanken och Gaza?

-Nej, det är jag inte medveten om.

MIFF: Det kan ju bli problem om det står i programmet att dessa journaliststudenterna ska ”bygga starka kopplingar” till de medier som är kontrollerade av Hamas och PA.

-Vadå? Det är ingen idé att utbilda dom, för dom är ändå styrda av Hamas?

Ingen koll på terrorkoppling

MIFF: Har ni ställt några krav på deras bakgrund?

-Nej. Vi ställde krav på att skulle kunna engelska.

MIFF: Ska man inte kontrollera att de inte uppviglar till hat och våld, de som ska utbildas till journalister med svenska pengar?

-Jag vet inte. Det tycker jag verkar långsökt faktiskt.

MIFF: Är det långsökt med hat och uppvigling till terror på Västbanken och i Gaza?

-Nej, men att våra pengar går till det här … att man kan direkt koppla det till att de terroriserar Israel.

Miljöintresse stoppar hatspridning

MIFF: Tycker du inte att ni borde ha ställt några krav på att de här personerna inte skulle tillhöra terrorverksamheten?

-Man kanske vill påverka dem i en bra riktning av att de går på den här kursen? Vi lär ju dom om miljö och dom kanske får intresse för andra frågor och i så fall en mening i att engagera sig i andra frågor än i sådana här hemskheter.

Efterlyser krav från UD

MIFF: Svenska politiker är pressade att ställa krav på att palestinska myndigheter upphör med hat- och terroruppvigling…

-Absolut! Det tycker jag man ska göra.

MIFF: Och då är det väl märkligt för politikerna att svenska myndigheter inte ställer några krav i upphandlingen på att personerna som får ersättning inte är befläckade med terroruppmaningar.

-Då skulle det nog behövts ett tydligare från UD i det här fallet till Sida om att det här inkluderas, när vi ansöker om pengar. Antiterrorismperspektiv har vi inte nu, men det är absolut någonting som man kan lägga in. Det vore väl bra.

MIFF:s analys

Svaren på våra frågor bekräftar att det finns en mer än acceptabel okunnighet om det hat och de terroruppmaningar som sprids i en allt större takt på sociala media och från PA terrororganisationer som Hamas. Dessa har under de senaste 25 åren fått minst 36 miljarder kronor i svenskt bistånd, men uppviglingen från palestinierna har eskalerat och därmed gjort en fred allt mer osannolik. Att tro att mediaanvändning inte kan kopplas till uppvigling till hat och terror är emellertid mer än lovligt naivt.

Det finns inget ont uppsåt hos Katrin Zimmer eller andra på Naturvårdsverket. Tvärt om. Men deras brist på insikt om den judiska och israeliska verkligheten är i bokstavlig mening enormt skadlig för alla.

Naturvårdsverkets skriftliga svar

Vi bad efter publiceringen av Naturvårdsverkets journaliststudenters hatmaterial få bekräftat att myndigheten inte ställer krav på de palestinska studenternas vandel.

I svaret framgår att ”Naturvårdsverket har inga skriftliga anvisningar avseende deltagares krav på vandel när de får del av biståndsmedel.”

Däremot twittrar man att ”Vi har haft liknande utbildningar i Sydamerika, Asien och Afrika.”

Frågor till biståndsminister Forssell

MIFF skickar därför tre frågor till biståndsminister Johan Forssell.

1 Är det acceptabelt att svenska biståndsmedel finansierar medieutbildning till personer som sprider hat och uppviglar till terrordåd mot judar och utplåning av Israel?

2 Finns det skriftliga anvisningar för att kontrollera att bidragstagarna inte stöder eller är med i terrororganisation, till exempel Hamas?

3 Regeringen förslog den 9 mars 2023 att kriminalisera ”deltagande i terrororganisationers aktiviteter på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller stödja organisationen… (eller)… att finansiera deltagande i en terroristorganisation, att offentligt provocera eller rekrytera andra…” Innebär kriminaliseringen någon skärpning av kraven på biståndstagare i utlandet?

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem