Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Twitter verkar ha tagit hänsyn till MIFF:s brev

Twitter-chefen Elon Musk. (Foto: Daniel Oberhaus, flickr)
Twitters nya regler för hatinnehåll hämtar inspiration från IHRA:s definition av antisemitism.

I november skickade MIFF ett brev till Twitters ledning tillsammans med 180 andra organisationer. Vårt främsta krav på Elon Musk och Twitter-ledningen var att de skulle anta IHRA:s arbetsdefinition av antisemitism och att uttryck som faller under detta markeras med en varning som annan desinformation.

Ett halvår senare har Twitter nu kommit med en uppdaterad policy om “hatfullt beteende“. Twitter nämner inte IHRA-definitionen direkt, men det finns flera formuleringar och exempel som verkar ha hämtat inspiration från IHRA. Twitter säger att det kommer att straffa hatiskt innehåll genom att göra det mindre synligt, kräva radering eller stänga konton.

Förbjuder avhumanisering

“Vi förbjuder avhumanisering av en grupp människor baserat på deras religion, kast, ålder, funktionshinder, allvarliga sjukdom, nationellt ursprung, ras, etnicitet, kön, könsidentitet eller sexuella läggning”, skriver Twitter. Motsvarande avhumanisering används som exempel på antisemitism i IHRA: “Att göra falska, avhumaniserande, demoniserande eller stereotypa påståenden om judar som sådana eller judarnas makt som ett kollektiv.”

Twitter skriver: ”Vi förbjuder innehåll riktat mot individer eller grupper som hänvisar till former av våld eller våldsamma incidenter där en skyddad kategori var det primära målet eller offren, där avsikten är att trakassera. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, media eller text som hänvisar till eller skildrar: folkmord, (t.ex. Förintelsen); lynchning.” IHRA nämner som exempel på judehat att förneka Förintelsen eller dra kopplingar mellan nuvarande israelisk politik och nazisterna.

Förbjuder användning av hakkors

Användning av symboler och bilder förknippade med klassisk antisemitism är ett av exemplen på judehat i IHRA-definitionen. Twitter har inkluderat detta i sin nya policy med flera tydliga exempel:

“Vi anser att hatiska bilder är logotyper, symboler eller bilder som är avsedda att främja fientlighet och illvilja mot andra baserat på deras ras, religion, funktionshinder, sexuella läggning, könsidentitet eller etnicitet/nationellt ursprung. Några exempel på hatiska bilder inkluderar, men är inte begränsade till:

  • symboler som historiskt förknippas med hatgrupper, t.ex. det nazistiska hakkorset
  • bilder som skildrar andra som mindre än människor, eller ändrade för att inkludera hatiska symboler, t.ex. ändra bilder av individer för att inkludera djurdrag
  • bilder som ändrats för att inkludera hatiska symboler eller hänvisningar till ett massmord som riktade sig mot en skyddad kategori, såsom manipulation av bilder på individer för att inkludera gula Davidsstjärna-märken, med hänvisning till Förintelsen”

Tack till alla MIFF-medlemmar som gav sitt stöd till Twitter-brevet!

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem