Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Jordanska protester: hellre krig än vatten och fred

Palestinier njuter av en vattenkälla vid byn al-Auja i Jordandalen i juli 2020. (Foto: Yonatan Sindel /Flash90)

Ett nytt avtal mellan Jordanien och Israel innebär att Jordanien ska leverera kraft till Israel och Israel kommer att leverera vatten till Jordanien.

Flera tusen jordanier protesterade på fredagen enligt Jerusalem Post mot Vatten-för-energiavtalet med Israel och Förenade Emiraten, och uppmanade regeringen att skrota sitt fredsavtal från 1994 med Israel.  All normalisering är en förödmjukande underkastelse, enligt demonstranterna, som bar banderoller med texten “Normalisering är förräderi”.

Tungt beväpnad polis var placerad runt ett område i centrum av huvudstaden Amman Husseini-moskén ligger och där demonstranter marscherade efter fredagsbönen. Protesten organiserades av islamister, vänsterfolk, fackföreningar, studenter m fl.

Avtal som ger vatten och el

Jordanien, Israel och Förenade Arabemiraten undertecknade avtalet i måndags i närvaro av USA:s klimatsändebud John Kerry. Enligt avtalet skulle Jordanien installera 600 MW solenergipaneler för elexport till Israel, medan Israel skulle förse det torra Jordanien med 200 miljoner kubikmeter avsaltat vatten.

Om projektet blir verklighet, blir det ett av de största regionala samarbeten mellan Israel och arabländer någonsin. Det kan bli ett av många steg mot en fredlig samvaro Israel.

Islamister känner sig förnedrade

Men den framstående islamistledaren Ali Abu Sukkar vill inte ha fred: ”Avtalet är avsett att länka samman Jordanien med den sionistiska enheten helt. Det är inget handelsavtal, det är ett normaliseringsavtal som är skamfullt och förnedrande”.

Hellre vattenbrist än fred

Anti-israeliska yttringar är starka i landet, där majoriteten av de 10 miljoner medborgarna är av palestinskt ursprung. Många jordanier motsätter sig normaliseringen av förbindelserna med Israel efter fredsavtal 1994, som öppnade vägen för ett långtgående samarbete inom energi, vatten och gas. De protesterande jordanierna verkar hellre vilja leva under dåliga villkor med vattenbrist, än leva i fred med sina grannar.

Får man välja mellan vatten och fred å ena sidan och krig och hat å andra sidan, väljer de jordanska islamska protestanter det senare. (Illustrationsbild miff.se)

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem