Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Ny rapport: – Iran försöker ta över Syriens försvarsindustri

I en ny rapport varnar det israeliska forskningsinstitutet Alma Research and Education Center för att Iran försöker ta kontroll över Syriens omfattande nätverk av militära industrianläggningar (CERS). (Foto: Skärmdump från reportaget. s. 6)
Rapporten varnar också för att den iranskstödda terrororganisationen Hizbollah kan få tillgång till Syriens kemiska vapen.

Enligt en ny rapport från det israeliska forskningsinstitutet Alma Research and Education Center försöker Iran ta kontroll över Syriens omfattande nätverk av militära industrianläggningar (CERS), skriver Yaakov Lappin i Jewish News Syndicate (JNS). Lappin är en israelisk korrespondent, militära angelägenhetsanalytiker, intern analytiker vid Miryam Institute, forskarassistent vid Alma Research and Education Center och forskningsassistent vid Begin-Sadat Center for Strategic Studies vid Bar-Ilan University.

Kemiska vapen

Rapporten varnar också för att den iranskstödda terrororganisationen Hizbollah kan komma över kemiska ämnen som lagras av Assad-regimen i CERS. Assadregimen använder ämnena för att tillverka kemiska vapen, i syfte att kunna attackera Israel Defence Forces (IDF) eller israeliska civila i en framtida konflikt.

Den israeliska reservmajoren Tal Beeri, som är forskningschef vid Alma Center, säger: – Irans övertagande av Syriens försvarsindustri sker via deras övertagande av CERS. Idag verkar Syriens CERS-center under fullt iranskt skydd.

Projekt med Iran, Syrien, Hizbollah

Enligt rapporten är CERS, som sysselsätter cirka 20 000 syriska vetenskapsmän, ingenjörer och militärofficerare, spridd över Syrien och producerar avancerade vapen som yta-till-yta-missilen (Fateh 110). Fateh 110 är kärnan i det gemensamma iransk-syriska-Hizbollahs precisionsmissilprojekt.

CERS-centret ansvarar, enligt rapporten, också för utveckling och tillverkning av kemiska, biologiska och potentiella kärnvapen.

Riskfylld vapentransport

Rapporten noterar att Iran ser CERS som sin “tillväxtmotor” som stödjer utvecklingen och tillverkningen av vapen i Syrien baserat på iransk teknologi. CERS tillåter Iran att överföra vapen till Syrien från Iran via land, luft eller hav, som Israel ofta riktar in sig på i riktade flygangrepp, för att hindra Iran från att etablera sig militärt i Syrien.

Irans missiler

Irans mål med att kontrollera CERS är att utveckla och tillverka precisionsmissiler, raketer, kryssningsmissiler och obemannade flygfarkoster i Syrien. Detta sker särskilt genom att använda CERS Institute 4000 i Masyaf – en välkänd plats som enligt uppgift har attackerats av flera riktade israeliska luftangrepp under åren.

Fortsatt kemvapenproduktion

Kemikalieprogrammet i CERS väcker oroande scenarier: – Till skillnad från det militära kärnprojekt som Syrien försökte få igång med nordkoreanskt bistånd, men stoppades av Israel 2007, har trots upprepade försök inte kemikalieprogrammet stoppats.

Rapporten bedömer att den syriska regimen besitter omfattande kemisk kapacitet. För Syriens regim är hotet från dess kemiska vapen en garanti för dess överlevnad. Syriens kemiska kapacitet kan också gynna radikala shiiter ledda av Iran och Hizbollah.

– Vi kan inte utesluta att Hizbollah kommer att använda kemiska vapen i sin nästa konfrontation med Israel. Det är tänkbart att missiler eller raketer beväpnade med kemiska vapen (t.ex. Sarin nervgas) förvaras för Hizbollah i CERS-centret.

Kemvapen till Libanon?

Kemiska ämnen som lagras i Masyaf kan även överföras till Libanon: – Vi anser det mycket troligt att Israel i en krigssituation kommer att attackera lagren av kemiska vapen, oavsett om de finns i Syrien och/eller Libanon.

Den kvinnliga överstelöjtnanten Sarit Zehavi, som är president och grundare av Alma, ställer frågan: – Kommer Hizbollah att använda den typen av vapen mot IDF eller israeliska civila i nästa konfrontation? Och vad är risken för att de libanesiska civila utsätts för en liknande tragedi som explosionen i Beiruts hamn 2020?

Läs hela rapporten här

Detta är en något förkortad version av ursprungsartikeln på miff.dk.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem