Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Den palestinska ståndpunkten om invasionen av Ukraina

Mahmoud Abbas. (Foto Olivier Pacteu, flickr)
Den palestinska myndigheten och Hamas är tveksamma till att uttala sig om Rysslands militära invasion av Ukraina av rädsla för att äventyra sina intressen.

Jerusalem Center for Public Affairs analyserar palestiniernas ställning i Ukrainakrisen.

Å ena sidan vill PA:s ordförande Mahmoud Abbas inte förlora Biden-administrationens stöd för att återöppna PLO:s kontor i Washington och överföra det amerikanska konsulatet till östra Jerusalem. Men å andra sidan behöver han också Rysslands stöd för en internationell fredskonferens.

Medan många palestinier, liksom andra folk, stöder folket i Ukraina efter Rysslands militära invasion, är den palestinska ledningen fortfarande osäker på vad de ska tycka.

Palestinska intellektuella anser att palestinierna måste uttrycka avsky mot kriget mot Ukraina. Enligt dem måste man upprätthålla folkrättens grundsatser, lösa konflikter fredligt genom dialog och inte med militärt våld och upprätthåller folkens rätt till självbestämmande.

Samtidigt är palestinierna väl medvetna om att Ukrainas president Zelensky är jude. Enligt deras åsikt är han också en sionist som stödde det amerikanska erkännandet av Jerusalem som Israels enade huvudstad, såväl som Israels Guardian of the Walls Operation i Gaza i maj 2021.

Hoppas på ett svagt USA

Det finns också palestinier i territorierna som välkomnar den ryska arméns invasion av Ukraina i hopp om att den ska leda till en ny världsordning där USA:s makt minskar. De vill se att USA, Israels starka allierade, försvagas. Enligt deras logik skulle det också leda till en försvagning av Israel.

Men precis som Israel noggrant undviker onödiga uttalanden om Rysslands invasion av Ukraina, är den palestinska myndigheten särskilt försiktig. Mahmoud Abbas vill undvika problem med Biden-administrationen genom att inte fördöma Ryssland. Det skulle äventyra återöppningen av PLO:s kontor i Washington och överföringen av det amerikanska konsulatet till östra Jerusalem.

Nära band mellan palestinier och Ryssland

Å andra sidan har Abbas och Fatah långvariga band med Moskva. Han har påstått att han tjänstgjorde som KGB-agent medan han tog sin doktorsexamen i Moskva. Dessutom bor 2 500 palestinier i Ukraina, de flesta studenter.

Den palestinska myndigheten håller tyst. De behöver Ryssland, men samtidigt vill de inte ha problem med Ukraina. Ryssland behövs för att pressa Mellanösternkvartetten (FN, EU, USA och Ryssland) att sammankalla en internationell konferens för att tvinga Israel till en fredskonferens trots Israels och Biden-administrationens motstånd.

PA försöker inskränka USA:s roll, som sedan Oslo-avtalet traditionellt har varit medlaren mellan PA och Israel. Abbas hävdar att USA inte är en “ärlig mäklare”, och vill installera kvartetten för att övervaka de israelisk-palestinska förhandlingarna istället för USA.

Hamas Ryssland och Ukraina

Även Hamas har goda relationer med Ryssland. Man är lika tveksam som PA till att ta ställning till krigen i Ukraina.

Abu Marzook, Hamas vice ordförande. (Foto wikimedia.commons)

En Hamas-tjänsteman sa att Putin “måste stoppa sin invasion av Ukraina och dödandet av civila”. Uttalandet förnekades snabbt av Hamas-ledningen som hävdade att “Han gjorde inte något uttalande till någon media om krisen i Ukraina”.Den 26 februari 2022 twittrade Abu Marzook vice ordförande för Hamas: “En av de viktigaste lärdomarna från det rysk-ukrainska kriget är att eran med Amerika som världens (ledare) har kommit till ett slut.”

PA har närmare band med Moskva än med Washington. Inte bara Abbas, som är direkt i kontakt med president Putin, utan även Hussein al-Sheikh, medlem av PLO:s verkställande kommitté och en möjlig efterträdare till PA:s ordförande. Al-Sheikh är också en favorit hos Rysslands utrikesminister Sergey Lavrov. Förra veckan pratade al-Sheikh i telefon med Mikhail Bogdanov, den ryske vice utrikesministern och särskilda sändebud i Mellanöstern.

Utan tvekan är PA och Hamas mycket mer sympatiska mot Ryssland än mot USA, Israels närmaste allierade. Under de senaste åren har Ryssland också spelat rollen som medlare mellan de olika palestinska fraktionerna, och har varit värd för en dialog mellan fraktionerna i Moskva för att uppnå nationell enhet. Till och med Mohammed Dahlan, en bitter rival till Abbas, var värd för några månader sedan i Moskva och bad om Lavrovs hjälp med att försona sig med PA:s ordförande.

Den palestinska tystnaden kommer inte att vara länge. I det ögonblick utgången av striderna i Ukraina blir tydligare, kommer PA och Hamas att förklara sina positioner. De hoppas på en diplomatisk lösning så att deras offentlig hållning inte kommer att reta upp Ryssland eller USA. Kanske kommer PA och Hamas att inta en neutral och principiell ståndpunkt som inte favoriserar någondera sidan.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem