Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

”Ett krig mellan islamism och demokrati”

Tidningen Bulletin hade igår en debattartikel av författaren och samhällsdebattören Richard Conricus om kriget mellan islam och demokrati. (Sammansättning av Bulletins fotokollage)
I kriget mot Israel har Hamas strateger med Yahya Sinwar (även kallad ”slaktaren från Khan Yunis”) i spetsen, förstått att utnyttja demokratins öppenhet för att sprida islamismens kompromisslösa lära, skriver författaren och samhällsdebattören Richard Conricus i en debattartikel i tidningen Bulletin.

Konflikten handlar ytterst om demokrati eller islamism. Överallt där (olika grader av radikal) islamism har fått fotfäste förbjuds åsikts-, religions- och pressfrihet – och tolerans, humanism och övriga sekulära värdegrunder förtvinar.

Koranens kanoniserade dekret innebär att underkasta sig (islam betyder underkastelse) Allahs vilja såsom profeten Muhammed enligt traditionen mottog genom den judiske (!) ärkeängeln Gabriel på 600-talet enligt vår tideräkning.

Varje troende muslim har som första och viktigaste plikt att följa och sprida islam och om så krävs till och med lida martyrdöden (Ghazi Hamad, Hamas politbyrå i libanesisk TV 24 oktober, 2023).

Denna verklighetsbild går stick i stäv med allt vad världens demokratier sedan upplysningen under 250 år kämpat för. Kyrkans maktfullkomlighet ifrågasattes och förnuft vann terräng på bekostnad av vidskepelse.

Islam har inte genomgått motsvarande process utan är kvar i dekret från 700-talet. Godtyckliga tolkningar av vad Muhammed egentligen sade (han beskrivs passande nog som analfabet) i sina hadither ger upphov till tvivel om islam(ismen)s möjlighet att utan reformering kunna integreras i övriga världen.

För utan islams modernisering och anpassning till västerlandets demokratier kommer islamistiska tillbedjare för alltid vara på kollisionskurs med demokratiers hävdvunna fri- och rättigheter.

utan islams modernisering och anpassning till västerlandets demokratier kommer islamistiska tillbedjare för alltid vara på kollisionskurs med demokratiers hävdvunna fri- och rättigheter

I kriget mot Israel har Hamas strateger med Yahya Sinwar (även kallad ”slaktaren från Khan Yunis”) i spetsen, förstått att utnyttja demokratins öppenhet för att sprida islamismens kompromisslösa lära. Hamas har cyniskt byggt militära installationer och raketavskjutningsramper i och under bostadsbebyggelse, sjukhus, vårdcentraler, skolor, moskéer och på internationella hjälporganisationers områden.

Bara vid Shifasjukhuset i Gaza dödade israeliska armén 200 och tillfångatog 500 terrorister samt beslagtog massor med vapen, och hittade dokument som visade att Hamas använt Shifasjukhuset som kommandocentral. Utan ett enda civilt offer för arméns insats.

Hamas använt Shifasjukhuset som kommandocentral

Hamas kontroll över Gazaremsan var fram tills Israels försvarskrig total. De hade till och med infiltrerat eller i alla fall lyckats påverka FN, UNRWA, Världshälsoorganisationen, Röda Korset, UNICEF och andra, att inte hörsamma israeliska arméns begäran en och en halv vecka efter 7/10 om hjälp att evakuera Gazabor från norra Gaza.

Israel fick inte evakuera civila från striderna

IDF:s tidigare talesperson, Jonathan Conricus uppgav i poddintervju att Israels COGAT (Coordinator of Government Activities in the Territories):

[COGAT] vill ha bort dem från slagfältet och vi vill fokusera på fienden. Och vi kommer att vara väldigt kinetiska mot fienden och det är en väldigt farlig miljö för civila. Så vi behöver er personals hjälp, flytta ut dem, hjälp dem så att de kan vara i södra Gaza så att vi kan fokusera på norr.

Den andra saken som israelerna bad om var en humanitär zon:

Låt oss utse den humanitära zonen, Muassi-området, nordväst om Khan Yunis i södra Gaza. Det är ett sandigt område. Det valdes eftersom det är det enda området i Gaza där Hamas inte har någon stridsinfrastruktur under.

Conricus syftade på Hamas nätverk av tunnlar under städerna i Gazaremsan. Tunnlarnas längd uppges omfatta över 500 kilometer. Längre än något annat tunnelbanenät i världen:

De har dem överallt, Gaza City, Khan Yunis, de centrala lägren, centrala Gaza och naturligtvis i Rafah. Den enda plats där Hamas inte har det är Muassi.

Israel fick inte upprätta en humanitär zon

Svaret Israel fick på dessa två förfrågningar var nej. ”Vi kommer inte att uppmana civila att evakuera och vi kommer definitivt inte att upprätta en humanitär zon”, säger Jonathan Conricus.

I och med dessa ställningstagande från internationella organisationer verksamma i Gaza såg Hamas strategi om att använda civilbefolkning som mänskliga sköldar kunna lyckas. Israel mötte oviljan att hjälpa till med evakuering med att genom 70 tusen mobila telefonsamtal, 13 miljoner textmeddelanden och 15 miljoner röstmeddelande varna Gazas civilbefolkning att lämna stridsområden.

John Spencer, expert på urban krigföring hävdade (News Nation 4/1 2024), att IDF genom detta varnande satt ny ”gyllene standard” för krigföring i stadsmiljö.

Hamas strategi om att använda civilbefolkning som mänskliga sköldar … lyckas

Uppgifter om att mer än 30 tusen civila dödats under det sex månader långa kriget är helt baserat på obekräftade uppgifter från det av Hamas kontrollerade Hälsoministeriet. Israel å sin sida uppger att mer än 13 tusen terrorister dödats.

Oavsett äkthet i Hamas siffror är döden inget som bekymrar Hamas strateger. De beskriver offren som ”martyrer i kampen mot judarna och målet att utplåna staten Israel” (Ghazi Hamad).

Att använda mänskliga sköldar i krigföring är svårt för västerlänningar att ta in och acceptera som faktum. Uppgifter och videor på tusentals civila offer träffar pricksäkert västerlänningars medlidande mer än faktumet att Hamas började utrotningskriget med att slakta 1200 civila israeler, ta närmare 250 i gisslan samt värst av allt våldtog, skändade och satte eld på levande israeliska bybor, många gånger i åsyn av deras egna barn.

Att använda mänskliga sköldar i krigföring är svårt för västerlänningar att ta in

Detta krig kunde ha tagit slut i samma stund som Hamas frisläppt gisslan och överlämnat alla skyldiga till 7/10-massakern till internationell domstol. Istället står Israel anklagat för att ha försvarat sig mot den mest bestialiska förtryckarregimen sedan nazisternas utrotningskrig under andra världskriget.

I min hemstad Malmö skanderar islamister och dess medlöpare mot Israels existens. I bilkorteger och med palestinska flaggor vajande körde Hamas anhängare genom Malmös gator 7/10. Polisen gjorde lika lite då som månaderna efter, då talkörer manat till kamp mot Israel och i dess förlängning mot allt som inte passar islamisters vidskepliga övertygelse om Allah och Muhammed.

Israel anklagat för att ha försvarat sig mot den mest bestialiska förtryckarregimen sedan nazisternas utrotningskrig under andra världskriget

Richard Conricus

Författare och samhällsdebattör

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem