Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Samhälle

Israel är ett mångkulturellt och tolerant samhälle av flera skäl. Förutom att en betydande minoritet är arabiska muslimer, så kommer dagens israeliska judar från världens alla hörn. 

De judar som invandrade från 1880-talet och framåt har tagit med sig kultur och seder från sina gamla hemländer. De har tillsammans med de bofasta judarna byggt ett demokratiskt samhälle med en stark myndighet, som försvarar allas rättigheter.

Mer än dubbelt så många judar vill göra Aliyah

Under fjärde kvartalet 2023 ökade ansökningar från judar att invandra till Israel med 142 % jämfört med 2022. Hälften av invandrarna drivs av sionism, medan 6 % anger antisemitism som sitt skäl.

25 unga judiska viSIONärer

Tjugofem unga judiska visionärer har korats av The Jerusalem Post. MIFF har valt ut tre för en närmare presentation.

Detta är världens mest inflytelserika jude

Judar har genom historien haft stor betydelse för bland annat den tekniska och politiska utvecklingen i världen. På det judiska nyåret har The Jerusalem Post rangordnat de femtio mest betydelsefulla judarna idag.

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.