Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Avhandling: ”Stödet för Israel har aldrig varit så stort i Sverige som nu.”

Doktorand Maria Owiredu på Linnéuniversitetet. (Foto från X)
Antalet svenskar som är positiva till Israel har ökat med remarkabla 66% de senaste 14 åren, enligt studien som utförts av doktoranden Maria Owiredu. Hon tror dock att den inrikespolitiska utvecklingen i Israel skulle kunna ändra svenskarnas syn på Israel.

Maria Owiredu forskar på Linnéuniversitetet i Växjö, Fakulteten för samhällsvetenskap (FSV), Institutionen för statsvetenskap (ST) om svensk utrikespolitik i den inrikespolitiska debatten. Särkilt fokuserar hon på den så kallade Israel-Palestinakonflikten och hur de svenska partierna i riksdagen har hanterat frågan mellan åren 2006–2021.

Stort intresse

Doktoranden, som ännu inte presenterat sin avhandling, skriver på Opinion i Sydsvenska Dagbladet den 13 augusti att ”28 procent av svenskarna är intresserade av Israel-Palestinakonflikten”, en undersökning som gjordes av Surveyinstitutet vid Linnéuniversitetet 2020. Detta, anser hon, är ”förhållandevis mycket med tanke på att svenskarnas intresse för utrikespolitik är låg i jämförelse med andra politikområden”.

Svenskar allt mer Israelpositiva

Den svenska befolkningen har blivit allt positivare till Israel mellan åren 2006 och 2015, enligt en jämförelse från Surveyinstitutet och SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Trots det har 33 procent svenskarna har en negativ inställning till Israel.

”Remarkabel” ökning

Mellan 2006 och 2020 har andelen positiva till Israel ökat från 6% till 10%. Detta är en ökning med 66% som Owiredu betecknar som ”remarkabel”.

Resultatet visar att de flesta som är positiva till Israel också sympatiserar med det nuvarande regeringsunderlaget. Detta stämmer med MIFF:s egna undersökningar av riksdagspartiernas Israelmotioner i riksdagen och valenkäten till partierna 2022.

Doktorand Maria Owiredu, på Linnéuniveristetet. (Bild LNU)
Doktorand Maria Owiredu, på Linnéuniveristetet. (Bild LNU)

Positiva händelser

Anledningen till den allt mer positiva opinionen till Israel i Sverige tror Owiredu kan bero på att konflikten under tiden för undersökningen var relativt lugn, hanteringen av coronapandemin och Abraham-avtalen – normaliseringsavtalen mellan Israel och de fyra arabstaterna Förenade Arabemiraten, Bahrain, Marocko och Sudan.

En annan tänkbar anledning är att ”Den dåvarande högeroppositionen utnyttjade regeringen Löfvens dåliga relationer med Israel som ett redskap för att ifrågasätta regeringsdugligheten, något som resulterade i en alltmer polariserad debatt.” Konflikten har blivit ett inrikespolitiskt slagträ, menar hon.

Israel en liberal demokrati

Ett av de vanligaste argumenten för att stödja Israel – som förenar Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Moderaterna – är landets position som liberal demokrati, resonerar Owiredu vidare. Men kommer den positiva utvecklingen att vända på grund av Israels nuvarande inrikespolitiska kris orsakat av rättsreformerna?

Alla svenska riksdagspartierna tror på en tvåstatslösning men, har olika sätt att förhålla sig till konflikten.

Representanter från de fyra högerpartierna i regeringsunderlagethar stött Israel för att det är ”Mellanösterns enda demokrati” eller ”enda långvariga demokrati”. ”Demokratiargumentet har varit centralt i partiernas stöd för Israel och betoningen har ofta varit på de liberala värdena”, skriver doktoranden.

Krisen med rättsreformen

Den nuvarande inrikespolitiska konflikten i Israel, mellan den sittande regeringen och oppositionen är en av landets mest allvarliga inrikespolitiska konflikter någonsin.

Owiredu beskriver att ”I januari presenterade regeringen ett antal nya lagförslag vars syfte var att reformera landets rättssystem. Motdemonstrationerna blev så omfattande att regeringen till slut fick backa från lagförslagen. Men häromveckan röstades ett av lagförslagen igenom. Det innebär att maktbalansen mellan Knesset (parlamentet) och Högsta domstolen förändrats. Paradoxen i det som sker i Israel är att båda sidor argumenterar för landets demokrati.”

Hon förklarar argumentet för reformen som att det ”För regeringen handlar … om att göra demokratiska majoritetsbeslut möjliga. Idag anses Högsta domstolen ha oproportionerligt stor makt, där domstolen i princip kan avfärda de folkvaldas beslut, genom vad som kallas rimlighetsprincipen… Tanken är att domstolar inte längre ska kunna stoppa ”orimliga” beslut från politikers och ämbetsmäns sida.”

Israels demokratiska rykte

Skribenten undrar hur det kommer att gå i höst när Högsta domstolen ska besluta om lagändringen. ”Om domstolen använder sin nuvarande makt kan domstolen bedöma att lagen är orimlig och därmed ogiltigförklara den, vilket är den största paradoxen.”

Om Israels position som liberal demokrati uppfattas som sämre, kommer ”svenskarnas syn på Israel-Palestinakonflikten att påverkas”, tror Maria Owiredu avslutningsvis.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem