Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Därför är så många journalister palestinaaktivister

Är det kyrkan som lär journalister att bli anti-israelska? (Illustrationsfoto: EU)

- Svenska kyrkan bedriver ”ett målmedvetet, strategiskt och långsiktigt arbete för att medierapporteringen ska förmedla just en ensidig syn på konflikten och en negativ bild av Israel", skriver den svenska journalisten Annika Borg.

Av Conrad Myrland

25 maj 2021

Är det kyrkan som utbildar journalister att bli antiisraeliska? (Illustrationsfoto: EU)

Många svenska medier skapar en falsk bild av Israel. Som MIFF dokumenterade i boken Den falska bilden av Israel från november 2020, har den falska bilden skapats genom årtionden av ensidig och felaktig information från norska medier och skolböcker. Inom kort kommer MIFF:s bok att ges ut i svensk översättning, eftersom problemet är stort i båda länderna.

Ensidig svensk mediabevakning

Den 23 maj berättade den svenska journalisten Annika Borg på nättidningen Bulletins ledarsida om den ensidiga mediabevakningen som svenska journalister utför.

– Den svenska medierapporteringen är snedvriden och brister i neutralitet när det handlar om Israel och Palestina. Det är ingen slump, utan en konsekvens av kyrkliga journalistresor till Västbanken, inleder Borg.

Diakonias slagsida

Varje höst arrangerar Svenska kyrkan och dess hjälporganisation Diakonia resor till Västbanken. Alla kostnader täcks och journalister från alla stora svenska redaktioner har deltagit i turerna, enligt Borg.

Den svenske journalisten har själv varit med på en sådan resa. Hon skriver att “ett tydligt, begränsat och svartvitt synsätt på vem som är offer och vem som är förövare fastslås. Av de över trettio programpunkterna, med studiebesök och föreläsningar, är det en handfull med inslag som förmedlar en annan bild än den palestinaaktivistiska. Känner man till något om regionen, Mellanösterns historia och om konflikterna så blir denna slagsida övertydlig”, skriver Borg.

Journalister manipuleras

Researrangörerna spelar på känsloladdade möten för att manipulera och skapa en situation där det ”inte är bekvämt att ställa kritiska frågor”.  ”Få journalister ser igenom den manipulationen de utsätts för”, skriver Borg.

Kyrkliga grenen av BDS

Diakonia och Svenska kyrkan stöder, enligt Borg, nätverket Kairos-Palestina, som utgår från palestinska kristna som intar extrema politiska ståndpunkter i synen på Israel. Det är den kyrkliga grenen av den internationella bojkottrörelsen BDS, som har definierats som antisemitisk av bland andra Tyskland. 

Borg fortsätter: ”Av föreläsare och under studiebesök uttrycks exempelvis ren historierevisionism, som att judar och judendomen inte har teologiska och historiska rötter i landet. Vidare att det i världen sker en normalisering av den ”sionistiske fienden” och det uttrycks uppmaningar att driva BDS-rörelsens totalbojkotter av Israel. Hamas och andra terrorgrupper i regionen beskrivs som ”frihetskämpar” och plikten att genomföra ”diplomatisk terrorism” mot Israel förmedlas. ”Israel demoniseras för alla aspekter av sin inrikespolitik”.

Svenska kyrkans mål

Annika Borg tvekar inte att kalla Svenska Kyrkans och Diakonias stipendier för ”propagandaresor”. Organisatörerna har som mål att skapa en negativ bild av Israel. ”Och det kallas kyrkligt påverkansarbete,” konstaterar Borg.

Annika Borg har själv en teologisk utbildning och har arbetat som präst i Svenska kyrkan. I april 2021 blev hon politisk chefredaktör för Bulletinen.

Vad ligger bakom medias orättvisa bevakning av Israel?

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem