Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Förvaltningsrätten stoppar Göteborgs kommuns bojkott av Israel i väntan på dom

Jonas Attenius (S), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, berättar om beslutet att bojkotta israeliska varor i samband med en eidbön i Slottsskogen. (Foto: Skärmdump från 365TV Göteborgs YouTubekanal+text)
Förvaltningsrätten stoppar nu kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (S) och politiker från V och MP att starta en kommunal bojkott av Israel i Göteborg.

MIFF:s medlem var inte ensam om att överklaga det uppenbart olagliga beslut som togs av Nämnden för inköp och upphandling den 13 juni att bojkotta varor från Israel. Sju andra har också överklagat till Förvaltningsrätten, som nu har beslutat om så kallad inhibition.

”Förvaltningsrätten beslutar att det överklagade beslutet inte ska gälla i avvaktan på att målet avgörs slutligt eller rätten beslutar om annat (inhibition)”, skriver förvaltningsrätten.

Starka skäl talar för att beslutet är olagligt

Enligt förvaltningsrätten bör inhibition enbart komma i fråga ”om starka skäl talar för att beslutet är olagligt”.

Man skriver att

”Förvaltningsrätten anser att det finns starka skäl som talar för att nämndens beslut att bl.a. sluta köpa in produkter ursprungsmärkta av vissa stater är olagligt. Domstolen anser även att beslutet kan få betydande konsekvenser för både enskilda och allmänna intressen. Med hänsyn till det nu sagda anser förvaltningsrätten att det finns tillräckliga skäl för att besluta att yrkandet om inhibition ska bifallas”.

Slutgiltigt dom

 Det slutgiltiga beslutet väntas komma inom en till tre månader, men kommer nog inte överraska någon.

Att Jonas Attenius varit fullt medveten om att han brutit mot både kommunallagen och regeringsformen, berättade han inför 15 000 bedjande muslimer i Slottsskogen tre dagar senare. Hans ensidiga, starkt Israelfientliga budskap gick hem hos de på knän sittande männen, som jublade inför varje antiisraeliskt budskap. Resultatet i form av röster från folkmassan kommer vid nästa val. Om han tillåts sitta kvar, med tanke på lagtrotset.

https://www.facebook.com/share/r/2Feycj89EB6PMq8S/?mibextid=UalRPS

 

 

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem