Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

MIFF överklagar Göteborgs inköpsnämnds illegala Israelbojkott

När protokollet från torsdagens beslut i Nämnden för inköp och upphandling blir offentligt idag, kommer en av MIFF:s medlemmar i Göteborg att överklaga till Förvaltningsrätten.

Den 13 maj klubbade Nämnden för inköp och upphandling i Göteborg igenom ett förslag från S, V och MP att bojkotta varor från Israel. Detta trots protester från M, SD, L och Demokraterna och utan att beslutsfattarna visste vilka varor man köper in.

Varför tar man ett uppenbart olagligt beslut?

Det fientliga förslaget ska försvaga Israels försvar mot islamistiska försök att utplåna världens enda judiska stat sig. Att partierna vill demonisera ett ensamt demokratiskt lands legala försvarskamp mot en fientlig omgivning har naturligtvis en inrikespolitisk orsak.

I EU-valet framkom det tydligt hur V och MP vann många röster på en frän kritik mot Israel och obetingade stöd för palestinska krav. Detta röstfiske i antisemitiska vatten vill även S delta i. Att det judiska folkets rätt till en ohotad egen stat på sin historiska mark – sionismen – inte accepteras av vänsterpartierna, försöker man dölja genom att blanda in Ryssland och Marocko.

När den borgerliga regeringen med M, KD och L nu styr utrikespolitiken, vill oppositionen genom ett beslut i en kommunal nämnd ge statsmakten en symbolisk örfil. Man vet mycket väl att det är olagligt för kommunen att bedriva en självständig utrikespolitik, men vill få inrikespolitisk uppmärksamhet i antiisraeliska grupper. En slags Law-fare-aktion av kommunala politiker, där man missbrukar det demokratiska, lagrummet för politiska aktioner.

MIFF-medlemmen och göteborgaren Torbjörn Karfunkel lämnade in överklagan så fort protokollet offentliggjorts. Överklagan till Länsrätten kan du läsa här.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem