Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Jönköpings kommun flaggar i sympati med Israels folk

Jönköpings kommun har hissat Israels flagga utanför Rådhuset till stöd för Israels folk. (Foto MIFF)
Jönköpings kommun har hissat Israel flagga vid Rådhuset i sympati med Israels folk efter Hamas invasionsangrepp mot Israel som hittills skördat över 1 200 liv i Israel och 3 200 skadade. Men Liberalernas motstånd mot att hissa Israels flagga har väckt indignation.

Idag på morgonen hissades Israels flagga utanför Rådhuset i Jönköping, sedan ett initiativ kommit från oppositionsrådet Joakim Dahlström, Moderaterna. Beslutet togs i kommunstyrelsen i tisdags, där Liberalerna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, dock röstade emot förslaget.

I en intervju säger Dahlström ”Vi tar inte ställning i någon långtgående konflikt som har funnits där nere, utan här är det ju ett avskyvärt terrordåd från Hamas.”

Tar ställning för ett folk

Dahlström förklarar att ”Vi har ju flaggat exempelvis för Ukraina och står bakom deras kamp mot Ryssland. I det här fallet så är det lite annorlunda genom att vi inte tar ställning för en stat, utan vi tar ställning för ett folk och ser också till att det är just mot de här händelserna.”

Liberalerna för Israel, emot flaggning

MIFF intervjuade Mari Hultin, regionpolitiker och ordförande i kommunföreningen i Jönköping, utanför Rådhuset.

”Vi står helt bakom Israel och vi fördömer Hamas agerande totalt. Ingen tvekan. Men vår ledamot i kommunstyrelsen valde att gå på policyn som finns för flaggning. Men det var olyckligt att han gjorde protokollsanteckningen tillsammans med V och MP. Jag tolkar inte anteckningen som att vi inte står bakom Israel.”

”När flaggpolicyn bröts vid (Rysslands angreppskrig mot) Ukraina, var det två stater. Det är skillnad när det är en terrororganisation.”

“Hamas är inte Palestina”

MIFF: Men Sverige har ju 2014 erkänt Palestina som en suverän stat omfattande både Gazaremsan och Västbanken (Judéen och Samarien)?

”Men, Hamas är inte Palestina. Hamas är en terrororganisation. Så man skulle kanske flagga för både Israel och Palestina? För det är lika stora förluster i båda befolkningarna.”

MIFF: Är det viktigt att det är proportionellt lika stora förluster?

”Ja, oavsett vilken stat man tillhör. Det är en oerhörd tragedi på båda sidor, men jag tar ställning för Israel.”

“Israels ockupation … är fruktansvärt och ska fördömas”

Kommunstyrelsens protokollsanteckning: Julia Löf (V), med instämmande av Malin Skreding Hallgren (MP) och Ingvar Åkerberg (L), låter till protokollet anteckna följande: ”Konflikten mellan Israel och Palestina och Israels ockupation och våldet som följt i dess spår i 75 år är fruktansvärt och ska fördömas. Civilbefolkningen i både Palestina och Israel lider svårt. Att under de förutsättningarna hissa enbart Israels flagga är ett politiskt ställningstagande i en utrikespolitisk fråga. Utrikespolitik är inte en kommunal fråga.”

Jönköpings kommun flaggar framför Rådhuset till stöd för Israels folk. (Foto MIFF)

Flera intressanta synpunkter, som man måste fundera över:

1 Hur kunde Sverige erkänna två separata landområden utan egen ekonomi, utan ett demokratiskt styrelseskick, utan militär eller polisiär kontroll över området, som inte tar avstånd från terrorangrepp mot civilbefolkning? Borde Sverige dra tillbaka erkännandet av Gazaremsan som del av Palestina, eftersom den av Sverige erkända staten Palestina inte har haft kontroll över Gaza på 17 år?

2 Om Hamas är de facto-regeringen på Gazaremsan sedan 2007, då Gazas befolkning röstade fram dem i det sista valet – kan man då verkligen bara beskriva Hamas som en terrororganisation? Är inte Gazaremsan en terrorstat?

3 Det legala begreppet enligt internationell lag handlar inte om antal skadade eller döda. Det handlar om att vinsterna med ett angrepp ska stå i proportion till behovet av angreppet. Det är förbjudet att ta gisslan och att använda civila som sköldar. Fiendens stridande och deras depåer av vapen och ammunition är i princip legitima mål, även om det finns civila där också.  

Flaggning uteblir, “otrygghet”

Den planerade flaggningen under fredagen uteblir.

– Vår personal i Rådhuset har upplevt en otrygghet och det måste vi som arbetsgivare lyssna på, säger Johan Fritz, stadsdirektör i ett pressmeddelade.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem