Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

MIFF skickar valenkät till partierna om Israel

Med Israel för Fred har skickat en valenkät till de åtta svenska riksdagspartierna om vad de anser i sju viktiga Israelfrågor.
Våra medlemmar och sympatisörer vill veta vad de åtta riksdagspartierna anser om Israel. Därför har MIFF skickat en enkät med sju brännande frågor.

MIFF:s 12 000 medlemmar i Norden tycker att Israels sak är viktig. Men tycker våra riksdagspartier i Sverige det också? Och vad anser de egentligen i avgörande frågor? Det vill vi veta innan riksdagsvalet den 11 september!

En del frågor är svåra att svara Ja eller Nej på, och därför har vi ett alternativ om partiet inte kan eller vill svara Ja eller Nej. Samtidigt vill vi pressa politikerna att svara kort och klart på våra frågor, även om vi har förståelse för att man gärna vill förklara sig närmare.

1 Erkänner ni Israel som en judisk stat?

Israel upprättades som ett nationellt hemland för judar, vilket också FN:s delningsplan från november 1947 föreslog. De flesta judar i Israel är flyktingar eller efterkommande till flyktingar, framför allt från arabiska länder. Vi har en moralisk plikt att stöda ett judiskt hemland, sa USA:s tidigare president Barack Obama.

2 Ekonomisk press på PA för att stoppa belöningar av terrorister?

Sverige är en betydande bidragsgivare till den palestinska självstyrande myndigheten (PA). (Ett parti påpekade korrekt att Sverige inte ger bidragen direkt till PA, utan till palestinska organisationer). PA ger ekonomisk belöning och hedrar män och kvinnor som deltagit i målinriktade angrepp mot israeliska kvinnor och barn. Skolor och idrottsturneringar uppkallas efter angriparna och tv-program och officiella medier hyllar dem.

Anser ni att Sverige bör sätta ekonomisk press på PA för att stoppa belöningar och hyllningar av terrorister?

3 Ambassadflytt till Jerusalem?

Vill ditt parti att den svenska ambassaden ska flyttas från Tel Aviv till Jerusalem?

4 Avveckla bidraget till UNRWA?

Vill ditt parti att det svenska bidraget till det 73-åriga flyktingorganet UNRWA ska börja avvecklas under kommande mandatperiod?

5 Ska Golan återlämnas till Syrien?

Anser ni att Golanhöjderna, som Israel annekterade efter Syriens anfallskrig mot Israel 1967 och 1973, ska återföras till Syrien?

6 Orsak till uteblivet palestinskt presidentval?

Anser ni att orsaken till att val av en ny palestinsk president inte skett på 16 år beror helt på den palestinska myndigheten PA (1), mest på PA (2), lika mycket på båda sidor (3), mest på Israel (4) eller helt på Israel (5)?

7 Orsak till utebliven tvåstatslösning?

Vilken part anser ni är orsaken till att förhandlingarna om två-statslösningen inte fullföljts? Helt orsakat av Palestinska myndigheten PA (1), mest orsakat av PA (2), lika mycket på båda sidor (3), mest orsakat av Israel (4) eller helt orsakat av Israel (5)?

Den 20 augusti publicerar vi sammanställningen här på miff.se. 

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem