Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

MIFF uppmanar Linde: stoppa terrorbidrag till UAWC

Utrikesminister Ann Linde och Israels president Isaac Herzog i samtal 2021 (Foto twitter)

Sverige måste följa det holländska exemplet och stoppa biståndet till terrorkopplade Union of Agricultural Work Committees (UAWC)

I brevet till Sveriges utrikesminister idag, anser vi att de holländska bevisen för att terrororganisationen PFLP har avgörande inflytande över bidragspengar, räcker för att även Sverige ska stoppa utbetalningarna.

Den 5 januari meddelade den holländska regeringen i en skrivelse till parlamentet att den skulle avbryta allt bistånd till den palestinska organisationen UAWC. En undersökning, gjord av företaget Proximites Risk Consultancies, avslöjade att ett antal medlemmar i PFLP också ingick i ledningen för UAWC.

“För regeringen är resultaten av individuella relationer mellan UAWC och PLFP och bristen på transparens kring detta från UAWC:s sida, även under utredningsperioden, tillräckliga skäl för att stoppa finansieringen av UAWC:s verksamhet. Nederländerna kommer inte att fortsätta med betalningar till UAWC”, avslutar regeringen i det åtta sidor långa brevet.

Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP) är en marxistisk organisation på EU:s terrorlista. Den holländska utredningen bekräftar att två misstänkta för PFLP:s terrorattack som dödade israelen Rina Schnerb 2019, var anställda av UAWC. Från 2007 till 2020 har 28 PFLP-ledamöter varit styrelseledamöter i UAWC och i 12 av fallen har det förekommit överlappande perioder då personerna haft ledande befattningar i UAWC och samtidigt en position i PFLP. Undersökningen avslöjade också 18 incidenter från 2007 till 2020 som bekräftar banden mellan UAWC och PFLP. Det omfattar allt från besök eller kontakt mellan de båda organisationerna, uttryck för solidaritet, användning av varandras byggnader och gemensamma möten som framför allt fokuserade på jordbruksfrågor.

Den holländska regeringen reagerar mest på det faktum att UAWC tillät enskilda PFLP-medlemmar att spela en så betydande roll i organisationen. “UAWC kunde och borde ha förstått att detta var en situation som givarna inte ville ha. De borde åtminstone ha förstått hur känsligt detta är och borde ha informerat givarna om detta. Men så skedde inte under den externa utredningen då UAWC fick möjlighet att presentera sina motuppfattningar. Genom att agera på detta sätt avslöjar utredningen att UAWC bryter mot sina egna stadgar, som säger att anställda inte ska vara politiskt aktiva”, skriver den holländska regeringen.

Med Israel för fred (MIFF) har tidigare påpekat den nära kopplingen mellan UAWC och PFLP för Sida. Förståelsen för hur känsligt detta är, borde vara stor hos regeringen.

Sida fick ett bidrag om 55 miljoner kr till We Effects Environmental and Climate Justice Programme, där UAWC ingår. Sida skulle ”besluta om UAWC’s möjliga deltagande i programmet först efter den inledande förberedande fasen (inception phase) som pågår under det första året.” 20 miljoner kr har redan utbetalats under 2020-2021, så vi undrar vilket beslut Sida kom fram till och på vilken grund.

Hollands beslut visar att det är dags för det svenska utrikesdepartementet att också sätta ned foten för terrorkopplade NGO:er. MIFF uppmanar därför utrikesministern att omedelbart stoppa alla betalningar till UAWC, oavsett om det sker genom Sida eller andra. Precis som den holländska regeringen, vill våra medlemmar inte se att våra skattepengar hamnar i fickorna på NGO:er som är knutna till en terroristorganisation.

12 januari 2022 Med vänliga hälsningar,

Conrad Myrland, VD MIFF

Anders Bjerkhoel, vice VD MIFF

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem