Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

SD vill att Sverige ska öka militärt samarbete och krigsmaterielexport till Israel

Israels Albits Hermes 900 Kochav "stjärna" är efterträdaren till Hermes 450, som är världens mest använda militära drönare. Foto wikimedia.commons)
I en riksdagsmotion förordar Sverigedemokraterna att Sverige stöder Israels kamp mot islamistisk terrorism genom att inte hindra krigsmaterielexport samt att öka ländernas militära samarbete.

SD tar i motion 2023/24:2880 upp det stora militära stödet till Ukrainas kamp mot det totalitära Ryssland och även Taiwans utsatthet för hotet från enpartistaten Kina. Det tredje landet som motionen berör är Israels existentiella kamp mot islamisternas flerfrontskrig för att utplåna demokratin Israel.

Israels krig mot islamistisk terrorism

”Det fortsatta försämrade säkerhetsläget under 2023 har avsevärt påverkat exporten av krigsmateriel” skriver motionärerna och fortsätter:

”I Mellanöstern har säkerhetsläget också försämrats efter den storskaliga terrorattacken mot Israel den 7 oktober. Israels krig mot islamistisk terrorism har därefter fortgått och behovet av krigsmateriel och annan utrustning har ökat i ett läge där det redan råder ett underskott av sådan materiel hos västvärldens demokratier. Sveriges krigsmaterielexport till Israel har fortgått om än i små volymer och endast omfattande övrig krigsmateriel.”

Riksdagsledamoten Yasmine Eriksson (SD) är en av de tre motionärerna för ökad militärt utbyte med Israel. (Foto Riksdagen)

Israel och Taiwan mest utsatt för hot

SD:s motion anser att Sverige har en moralisk plikt att stödja den demokratiska världens kamp mot totalitära staters aggression:

”Nu har vi även sett att avskräckningen mot Iran misslyckats efter deras anfall mot Israel. Det behövs därför ett ökat samarbete mellan västvärldens demokratier och i synnerhet de som är utsatta för krigshot. Det är i dagsläget främst två stater som är extra utsatta och där svensk praxis fortfarande är mycket restriktiv. Dessa stater är Israel och Taiwan som har stort behov av att stärka sin militära förmåga och där ett samarbete med Sverige skulle ge många fördelar då dessa stater är högteknologiska och har ledande försvarsindustrier.”

Riksdagsledamot Aron Emilsson är medmotionär. Han är ordförande i Utrikesutskottet, suppleant i Försvarsutskottet, ledamot av Krigsdelegationen och Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling samt suppleant i Utrikesnämnden.

Avslå inte Israels behov av svenska vapen

De tre riksdagspolitikerna för SD – Yasmine Eriksson (SD) Aron Emilsson (SD) Rasmus Giertz (SD) Markus Wiechel (SD) – skriver att:

”det finns en efterfrågan på krigsmateriel och andra strategiska produkter, men att det meddelats avslag i vissa fall. Detta är inte i överensstämmelse med Sveriges och Europas långsiktiga intressen och bidrar inte till världsfreden. Därför behöver regeringen se över praxis på detta område och möjliggöra samverkan och strategisk export till dessa demokratier.”

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem