Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Sveriges politiska ställningstagande saknar juridisk grund

Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén tar, liksom Sveriges regering politisk ställning mot Israels legala rätt. (Skärmdump SR)
Sverige och EU har tagit ett politiskt ställningstagande att det förkastade förslaget 1947 om delning av Palestinamandatet för en judisk stat ska gälla.

Den 28 januari 2023 anmälde MIFF:s medlem Mikael Heinig SR (Sveriges Radio), SVT (Sveriges Television) och TV4 till Granskningsnämnden. Det var bland annat användningen av formuleringen “ockuperat område” och “olagliga bosättningar” som Heinig anmält.

Vid en tidigare anmälan har Granskningsnämnden angivit att “Granskningsnämnden har tidigare prövat frågan om Gazas status och ansett att det – mot bakgrund av att den svenska regeringen betraktar Gaza som ett ockuperat område – inte strider mot kravet på saklighet att beskriva Gaza som ett ockuperat område.”

Krav på att vara opolitiska

Men, en mycket viktig princip är att programföretagen måste vara opolitiska och sakliga. Granskningsnämnden får därför inte ta instruktioner från den svenska regeringen.

För att förstå och kartlägga hur Kulturutskottet, Kulturdepartementet, Granskningsnämnden och regeringen bygger sin argumentation, har Heinig varit i kontakt med ansvariga på Kulturdepartementet och Granskningsnämnden. Han har också haft ett möte med ansvarig “Palestinahandläggare” på Utrikesdepartementet.

Förkastat förslag från 1947

Det framgår då att den svenska regeringen tillsammans med övriga länder inom EU kommit överens om att det är FN:s delningsplan 181 från den 29 november 1947 som utgör grunden för ställningstagandet. Ett ställningstagande som gäller nuvarande och tidigare regeringar.

Delningsplanen var emellertid endast ett förslag, som Generalförsamlingen röstade igenom och eftersom Generalförsamlingen inte kan stifta internationell lag, har förslaget ingen giltighet. Hade inte alla arabstater i FN förkastat förslaget, utan accepterat det som de sionistiska ledarna gjorde, hade det blivit en juridisk överenskommelse mellan staterna. Vi hade sannolikt sluppit krigen och terrorn som sedan dess förstört så mycket.

Politiskt icke legalt ställningstagande

När Heinig påtalar att Delningsplanen inte har juridisk giltighet, utan är ett politiskt ställningstagande, får han svaret, ” ja det är så Sverige och övriga länder inom EU ser på frågan”.

Juridisk giltighet har i stället NF:s beslut 1922 om att upprätta en judisk stat i Palestina och FN:s stadgar artikel 80.

Bryter internationell lag

Att inte respektera internationell lag, utan istället ta ett ”politiskt ställningstagande” mot judarna och deras enda stat, är alltså inget problem för den svenska regering och EU. Ryssland hade heller inga problem att som ordförande för Säkerhetsrådet fullskaligt invadera den suveräna staten Ukraina. Men att starta utredningar och fördömande för påhittade krigsbrott mot Israel, när den försvarar sig mot aggressiva attacker, det lyckas alltid EU och FN med.

MIFF-medlemmen Mikael Heinig har lagt ner ett stort och betydelsefullt arbete med att bland annat hålla efter Public Service-företagens Israelrapportering. (Foto privat)

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem