Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Kom till Nordic Israel Congress 10 – 12. maj och lyssna på mycket relevanta föredrag. Var snabb med anmälan, begränsat antal platser

Utrikesminister Tobias Billströms syn på terrorkopplade organisationer

Sveriges utrikesminister Tobias Billström. (Foto Regeringen)
Sveriges nya regering har skärpt synen på organisationer med tvivelaktiga kopplingar till terrorlistade organisationer. Detta klargjorde Sveriges utrikesminister i Ekots lördagsintervju den 5 november apropå Turkiets krav för att godkänna Natoansökan. Gäller samma avståndstagande till organisationer som kopplas till dem som inte accepterar den judiska staten Israel?

Hizbollah, PFLP och Hamas är palestinska terrororganisationer enligt EU. Deras attacker på Israel och dess befolkning syftar till att förinta den demokratiska, judiska staten. Både Hizbollah och Hamas har så kallade ”politiska grenar” som sägs inte använda vapnen själva, men har samma mål som moderorganisationerna. Al-Haq, UAWC, Addameer, UPWC och Bisan Research and Advocacy Center är exempel på sådana icke terrorlistade organisationer.

Politisk terrororganisation?

PKK är terrorlistade av EU, men inte dess politiska gren YPG. Samma problem har Israel med ”politiska grenar” av terrororganisationer. I intervjun får Billström frågan om YPG är legitima organisationer.

”PKK finns på en lista som är terrorklassade i EU… när det gäller de andra organisationerna har vi inte för avsikt att ha ett nära samröre med dem. Vi tycker att det finns en tvivelaktighet och en problematik med dom, som skadar vårt förhållande till Turkiet.”

Avstånd till terrorkopplingar

Utrikesminister Billström lägger också till att ”Jag tycker det är viktigt att man har ett avstånd till den organisationen från Sveriges sida… relationen mellan PKK och (YPG) … kan beskrivas som en politisk gren av PKK.”

Ändrad svensk hållning?

”Vi har för avsikt att inte ha ett sådant nära samröre… Det finns en för nära koppling mellan de här organisationerna och PKK, som är en av EU terrorlistad organisation, för att det ska vara bra för relationerna mellan oss och Turkiet.”

Koppling till terrororganisationer

På frågan om PKK och YPG är att betrakta som samma organisation säger utrikesministern att ”Blott det faktum att det finns en sådan koppling gör att vi vill ta upp ett säkerhetsavstånd och därav den här förändringen, eller ska jag säga förtydligandet, av Sveriges position visavi de här organisationerna.”

Respekt för legitima säkerhetsintressen

Slutligen konstaterar Billström att ”Vi respekterar Turkiets legitima säkerhetsintressen”. Det samma har tidigare sagts av svenska regeringar när det gäller Israel, men i praktiken har Sverige avvisat Israels terrorlistning av sex palestinska terroristers politiska grenar. Sida ger till exempel miljoner till terrororganisationen PFLP´s sidoorganisation Al-Haq via NDC. Den skadan detta har åsamkar de svensk-israeliska relationerna, borde nu också leda till ett förändrat bistånd.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem