Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Nio EU-stater avvisar israelisk terrorklassificering av sex palestinska NGO

17-åriga Rina Shnerb dödades av PFLP:s försåtminerade bomber. PFLP-ledare bildade Addameer, UHWC och UAWC som terrorklassats. (Foto privat)
I ett gemensamt uttalande hävdar bland andra Sverige att det saknas bevis för terrorkopplingar mot de sex icke-statliga palestinska organisationerna.

Nio europeiska stater avvisade, enligt Jerusalem Post, i ett gemensamt uttalande Israels stämpling av sex palestinska icke-statliga organisationer (NGO) som terroristorganisationer. Israel terrorförklarade dem i oktober 2021 och igår den 12 juni 2022 avfärdar Sverige, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Spanien och Belgien det israeliska beslutet.

Israel anser att de sex organisationerna Palestinian NGOs Addameer, Al-Haq, Bisan Center, Defense for Children International Palestine (DCI-P), Union of Agricultural Work Committees (UAWC) och the Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC) tillräckligt starka band till Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), som EU och USA terrorklassat, för att betraktas som förgrening av PFLP.

Koppling till PFLP och terrorism

Israel visade bland annat en video från ett möte i Ramallah, där ledande personer som Khalida Jarrar och Abdullatif Ghaith från Addameer, Shawan Jabarin från Al-Haq, Gebril Muhamad från Bisan och Ahmad Sa’adat från UPWC, deltar ett evenemang med dussintals PFLP-flaggor. Mötet var en hyllning till den ledande PFLP-medlemmen Rabah Muhanna, som enligt PFLP deltog i bildandet av Addameer, UHWC och UAWC.

Ett av PFLP:s terrormord

2019 minerade PFLP en bomb som dödade 17-åriga Rina Shnerb och skadade hennes familj. UAWC:s ekonomiske och administrative chef Abdul Razeq Farraj åtalades i oktober 2019 på fyra punkter, inklusive medhjälp vid terrorattacken mot familjen Shnerb. Farraj kopplas, enligt åtalet till Ubai Al-Aboudi, en PFLP-medlem som arbetar med Farraj för rekrytering, och som var UAWC:s övervakningsofficer fram till 2019. Befälhavaren för PFLP:s terrorcell som förberedde och detonerade bomben var Samer Arbid som ansvarade för UAWC till 2019.

Nederländerna erkände tidigare UAWC:s band till PFLP, och att holländska fonder betalat lönerna till NGO:s anställda som utförde attacken som dödade Shnerb.

Ingen svensk granskning

Länderna hävdar nu att “Ingen väsentlig information mottogs från Israel som skulle motivera en översyn av vår policy gentemot de sex palestinska icke-statliga organisationerna på grundval av det israeliska beslutet att utse dessa icke-statliga organisationer som “terroristorganisationer”.

Svenska regeringen tillägger att “I avsaknad av sådana bevis kommer vi att fortsätta vårt … starka stöd för … Ett fritt och starkt civilt samhälle (som) är oumbärligt för att främja demokratiska värderingar och för tvåstatslösningen.”

Sveriges stora ekonomiska stöd till de sex NGO:erna har kritiserats, på grund av kopplingarna till terrororganisationen PFLP.

Ignorerar terrorbevis

“När europeiska tjänstemän säger att de inte ser några bevis för terrorkopplingarna hos deras palestinska NGO-partners, ignorerar de många verifierbara exempel”, säger professor Gerald Steinberg, ordförande för NGO Monitor som forskar om organisationers aktiviteter och finansiering. “Det finns ingen ursäkt för detta blinda missbruk av skattebetalarnas medel.”

Lapid: förhindra terrororganisationer

Nuvarande premiärminister Yair Lapid har tidigare sagt att “Hela det internationella samfundet måste arbeta tillsammans med Israel för att förhindra terroristorganisationer från att verka inom civila ramar och för att förhindra att medel når terroristorganisationer”.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem