Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Hur stark är Israels stridsförmåga?

Israeliskt och amerikanskt marinfartyg övar i Röda havet. (Foto US Navy)
Global Firepower rankning av 145 staters stridsförmåga använder 60 faktorer för att bestämma en nations "PowerIndex”. Bedömningen av stridsförmågan görs genom en sammanvägning av allt från antal militära enheter och ekonomi till logistisk kapacitet och geografi.

Formeln som Global Firepower räknar ut placeringen bland 145 stater tillåter mindre, mer tekniskt avancerade nationer att jämföras med större. Listan sammanställs årligen och visar trender.

Varje land bedöms efter 60 individuella faktorer och de ges betyget Utmärkt, Bra, Medel, Hyfsat eller Dåligt.

Israel anses ha kärnvapen, trots att det inte har bekräftat det, men rankningen handlar bara om konventionell stridsförmåga.

Israels flotta i bottenskiktet

Israels stridsstyrka bedöms vara ”Dålig” när det gäller marinens hangarfartygsflotta och helikopterfartyg som ges ett bottenbetyg. Även krigsskepp av typen Destroyer, som är ett dyrt avancerat ytfartyg med flera funktioner utrustat med en rad utrustning och vapen för att möta hot från luften, på ytan och under ytan – ges sämsta värde ”Dåligt”.

Det är inte bättre med stridsstyrkan när det kommer till fregatterna, som är generalister i försvaret mot yt- och luftattacker. Även minfartygsflottan, som ska försvara krigsskeppen mot minhotet, men även kunna lägga ut minor, hamnar i sämsta gruppen.  

Olje- och kolbrist hämmar

Oljeproduktion och kolreserver är av stor betydelse för stridsförmågan och även här tillhör Israel sämsta gruppen. Samma gäller för Israels gasberoende. I Rysslands krig mot Ukraina har detta beroende visat sig vara en negativ faktor. 

Som om detta inte var nog, hamnar Israel i bottenskiktet även när det gäller möjligheterna att använda vatten som alternativ transportväg. 

Styrkan i Israels stridsförmåga

De paramilitära styrkorna – de halvmilitära organisationerna och reservisterna – stärker Israels militärer betydligt. Här kommer landet på 47:e plats av de 145 bedömda staterna och alltså i gruppen ”Utmärkt”.

Redo för strid

Allra bäst är Israel när det gäller antalet personer som är “redo-att-strida” när som helst. Tillsammans med den effektiva helikopterflottan hamnar Israel som 29:e av 145 nationer och i bästa gruppen. Helikoptrar är flexibla, snabba och har otroligt många funktioner i en strid.

Lätta artilleripjäser med minst 120 mm kaliber är fortfarande hjärtat i många markstyrkor idag och Israel ligger här i toppgruppen. 

Samma sak gäller förmågan att flytta människor och maskiner, vilket är betydelsefullt i krig.

Hybris inte tillåten

De som efter Sexdagarskriget 1967 fortfarande lever i tron om att Israels armé är oslagbar –får med den här undersökningen ett bryskt uppvaknande. Hybris är en av de största militära misstagen.

Många och starka hot

Notera att Iran bedöms ha en något större stridskraft än Israel.

Stridskraftsbedömningen tar inte hänsyn till att flera av Israels yttre fiender oftast samtidigt anfallit dem. Ingen israel glömmer bort att de flera gånger fått kämpa ett flerfrontskrig och att risken för ett samtidigt inbördeskrig inte är uteslutet.

1  USA

2  Ryssland

3  Kina

4  Indien

5  Storbritannien

6  Sydkorea

7  Pakistan

8  Japan

9  Frankrike

10  Italien

11  Turkiet

12  Brasilien

13  Indonesien

14  Egypten

15  Ukraina

16  Australien

17  Iran  

18  Israel

19  Vietnam

20  Polen

 

35  Norge

37  Sverige

50  Danmark

51  Finland

 

64  Syrien

81  Jordanien

111 Libanon

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem