Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

– ICC har ingen befogenhet att utfärda arresteringsorder för Netanyahu och Gallant

Riksåklagare Gali Baharav-Miara säger att ICC inte har befogenhet att åtala israeler. (Foto: Flash90)
Israels högsta jurister säger att ICC inte har någon auktoritet i Israel.

Israels riksåklagare Gali Baharav-Miara och justitieminister Amit Aisman slog tillbaka mot Internationella brottmålsdomstolen (ICC) och beskrev ICC-åklagaren Karim Khans begäran om en arresteringsorder för premiärminister Benjamin Netanyahu och försvarsminister Yoav Gallant som grundlös.

– Säkerhetsstyrkorna, inklusive den israeliska försvarsstyrkan, för ett krig enligt folkrättens regler, säger Baharav-Miara och Aisman i ett gemensamt uttalande.

“för ett krig enligt folkrättens regler”

De två innehar högsta befattningarna inom rättsväsendet i Israel och säger att deras myndigheter utreder alla anklagelser om brott mot lagen. Detta betyder att ICC inte har någon rätt eller befogenhet att utreda och anklaga israeliska tjänstemän.

– Rättssystemet i staten Israel är berett att utreda alla allvarliga anklagelser både i relation till politiska beslut och i relation till enskilda fall. Som staten Israel har påpekat i flera år har ICC ingen befogenhet att genomföra en sådan utredning, säger de vidare.

“ICC ingen befogenhet att genomföra en sådan utredning”

Enligt ICC:s stadga och regler kan domstolen inte åtala personer från länder som har oberoende domstolar som kan och är villiga att föra rättsliga processer i samband med de påstådda brotten.

– Därför är begäran om att utfärda en arresteringsorder mot premiärministern och försvarsministern ogrundad, påpekar de israeliska juristerna.

Men ICC:s åklagare sa på tisdagen att de hade beslutat att gå vidare med fallet, eftersom de inte sett övertygande bevis för att israeliska domstolar utreder påstådda brott mot internationell rätt i samband med kriget i Gazaremsan.

Det har lett till starka reaktioner från amerikanska och europeiska ledare.

Förutom israeliska ledare vill ICC:s åklagare även ha arresteringsorder för Hamasledarna Yaya Sinwar, Mohammed Deif och Ismail Haniyeh. Det blir nu upp till tre domare i ICC att besluta om åklagarens begäran om en arresteringsorder ska utfärdas eller inte.

Israel är inte medlem i ICC och även om arresteringsordern skulle utfärdas, står Netanyahu och Gallant inte inför någon omedelbar risk för åtal. Men det kommer att leda till att Israel blir mer isolerat och att de israeliska ledarna inte kan resa till länder som är medlemmar i ICC – till exempel Sverige, Norge och Danmark.

 

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem