Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Kom till Nordic Israel Congress 10 – 12. maj och lyssna på mycket relevanta föredrag. Var snabb med anmälan, begränsat antal platser

Inkludera anklagelse om apartheid i IHRA-definitionen av antisemitism

Nazitysklands BDS-rörelse konstruerade monstruösa anklagelser mot judar. Detta skulle FN och IHRA se till att det inte kunde hända igen. (Foto wikimedia commons)

De tre skandinaviska cheferna för IHRA-delegationen borde verka för att anklagelsen mot Israel om apartheid  införs som ett av exemplen på antisemitism.

The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) består av 35 medlemsländer som verkar för hågkomsten av Förintelsen och kampen mot antisemitism och all form av rasism. Den 26 maj 2016 fastställdes den icke bindande arbetsdefinitionen av antisemitism

”Antisemitism är en bestämd uppfattning om judar som kan uttryckas som hat mot judar. Språkliga och fysiska uttryck för antisemitism riktas mot judiska eller icke-judiska personer och/eller deras egendom samt mot judiska institutioner och religiösa samlingsplatser.”

Vad är IHRA:s syfte?

IHRA:s arbetssätt är att “identifiera de mest brådskande frågorna världen över efter Förintelsen, att belysa dem till nytta för experter och beslutsfattare, och att främja konkreta åtgärder riktade mot dem.” En av de mest ökande hatyttringarna mot judarna och Israel idag är apartheidsmetningen. Till och med Svenska kyrkans Kyrkomöte beslutade den 23 november 2021 att ”utreda Israel för apartheidbrott”, vilket lett till kraftiga reaktioner inom såväl den judiska som kristna världen.

Sverige och exemplen på antisemitism

  • Framföra lögnaktiga, avhumaniserande, nedsvärtande eller stereotypa anklagelser om judar som sådana eller om judars makt som grupp…
  • Förneka det judiska folket dess rätt till självbestämmande, till exempel genom att hävda att existensen av en israelisk stat är ett rasistiskt verk.
  • Ägna sig åt dubbelmoral genom att av avkräva Israel ett uppträdande som inte förväntas eller avkrävs något annat demokratiskt land.
  • Jämföra Israels nuvarande politik med nazisternas politik.

Vad kan vara antisemitism?

IHRA ger redan i inledningen vägledning i vad som kan vara antisemitism:
 
”Uttryck kan inkludera sådana som riktas mot staten Israel som en judisk samfälldhet. Dock kan kritik mot Israel som kan jämställas med sådan som riktas mot något annat land inte betraktas som antisemitisk.” Med andra ord – eftersom ogrundad kritik om apartheid endast riktas mot Israel och ingen annan stat, är det antisemitism.

”Antisemitism tar sig ofta uttryck i form av anklagelser om att judarna konspirerar för att skada mänskligheten och beskyllningar om judarnas skuld till ”varför saker går fel”.” I apartheidanklagelsen ingår som oftast anklagelse om att det judiska landet Israel vill skada de arabiska israelerna, Hamasstyrda Gaza och Fatahstyrda palestinska myndighetens araber. Det sägs ofta rakt ut, men ibland implicit, att apartheidstaten är orsaken till att det inte är fred och ”varför saker går fel”, som strider och terror.

Grundlösa, systematiska,

allvarliga påståenden 

IHRA och dess medlemsstater har förtjänstfull och moraliskt riktigt stämplat både antisemitism och antisionism som förkastligt. Hatet mot det judiska folket och deras legitima land Israel flyttas nu till apartheidsmetning. Eftersom den inte finns någon grund för påståendet, som endast fyller en funktion att öka det fördomsfulla judehatet, måste IHRA nu agera för att ta in jämförelsen mellan Sydafrikas apartheidregim och Israels demokratiska stat som ett exempel på antisemitism.

MIFF uppmanar …

Sverige har fått förtroendet att inneha ordförandeskapet i IHRA från 1 mars 2022 och ett år framåt och har därför möjlighet, och skyldighet, att driva frågor om möjlig antisemitism.

Med Israel för Fred uppmanar Sverige att i samband med ordförandeskapet i IHRA genomföra en grundlig och snabb utredning om den ökande apartheidanklagelsen mot Israel är att betrakta som antisemitism och kan läggas till exemplen på IHRA:s lista.

Att jämföra Israels politik med Sydafrikas apartheidregims politik är antisemitism.

De tre skandinaviska cheferna för IHRA-delegationen – med Sveriges Cecilia Ruthström-Ruin – borde tillsammans driva frågan i IHRA.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem