Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Palestinierna söker fullt medlemskap i FN 23 september

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas kommer snart att kräva fullt medlemskap i FN. (Skärmdump från Arab News)
Palestinska ledare har inlett en ny diplomatisk satsning för att få fullt medlemskap i FN.

Kampanjen kommer att kulminera med ett tal av president Mahmoud Abbas vid FN:s generalförsamling den 23 september, där han kommer att kräva förbättrad status.

Stärka statusen för Palestina

“I avsaknad av en politisk väg och hopp för palestinierna att avsluta ockupationen, har de inget annat val än att ta till FN för att stärka statusen för Palestina som en stat och palestinierna som ett folk på deras mark under ockupation” sa den palestinska myndighetens (PA) talesman Ibrahim Melhem till Arab News i veckan.

FN gav Palestina observatörsstatus i november 2012, då 138 länder röstade för resolutionen, 9 motsatte sig och 41 avstod från att rösta. Abbas lämnade in ansökan om fullt medlemskap redan 2011, men det föll i säkerhetsrådet eftersom USA hotade att använda sitt veto.

Tjänstemannen Sabri Saidem på regeringspartiet Fatah sa till Arab News att Frankrike hade uppmuntrat palestinierna att kräva fullt medlemskap i FN, och att Sverige och Irland hade uttryckt sitt ovillkorliga stöd för fullt medlemskap.

I Europa har endast Sverige, Island och Cypern erkänt Palestina som en självständig stat.

Nya brott mot Osloavtalen

I de fortfarande gällande Osloavtalen står det specifikt att ett fredsavtal ska ske genom förhandlingar mellan parterna och inte genom enskilda initiativ. Orsaken är att det finns en rad grundläggande frågor som måste beslutas samtidigt, som de arabiska och judiska flyktingarnas status och säkerhetsgarantier.

Problemen med fullt medlemstatus

Det finns en rad problem med att bryta gällande Osloavtal.  Men även att ge fullt medlemskap åt ett oavgränsat område, som har flera rivaliserande militära fraktioner inom sig, som inte har haft val till parlamentet (som inte samlas) eller till presidentämbetet på över 16 år. Dessutom anger myndigheten att bara en mindre del av deras folk inte lever på det tänkta området, och kräver att de ska få bo i ett annat suveränt land – Israel. Vad det skulle innebära för FN att ge ett sådant område fullt status som en stat, utan att det är det, är lätt att inse.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem