Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Kjetil Ravn Hansen

Judéen och Samarien står bokstavligen i brand

“I ljuset av de överdrivna rapporterna om ‘bosättarvåld’ och grova felaktigheter i medias berättelser om bosättarnas ‘markövertagande’, har verkligheten av palestinsk terrorism och krigföring ingen chans att fånga människors uppmärksamhet i Tel Aviv, Washington eller Bryssel”, skriver David Weinberg.

Låter sig media luras av Hamas?

Tidningar sprider påståenden från Hamas om att Israel har torterat och avrättat människor innan de begravts i massgravar.