Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Judéen och Samarien står bokstavligen i brand

En maskerad palestinier kastar en bensinbomb på Västbanken. (Illustrationsfoto: Flash90)
"I ljuset av de överdrivna rapporterna om 'bosättarvåld' och grova felaktigheter i medias berättelser om bosättarnas 'markövertagande', har verkligheten av palestinsk terrorism och krigföring ingen chans att fånga människors uppmärksamhet i Tel Aviv, Washington eller Bryssel”, skriver David Weinberg.

Här är Weinbergs senaste kommentarer i Israel Hayom om explosiv palestinsk terror i Judéen och Samarien:

Om du följer internationella mediers bevakning av Israel eller israeliska medier, av vilka många är vänstervridna, har du förmodligen fått intrycket att de israeliska bosättningarna och “bosättarnas våld” hotar stabiliteten i Judéen och Samarien (Västbanken).

Vad medierna inte berättar

Vad dessa medier inte berättar är vad eller vem som ligger bakom den eskalerande instabiliteten i området. Judéen och Samarien plågas av eskalerande palestinsk terror, ökande illegala palestinska byggen i områden av strategisk betydelse för Israel, och palestinska mordbränder som är helt utom kontroll och har blivit ett nyckelvapen i kriget mot judiskt liv i området.

Vad de internationella medierna inte heller berättar är att praktiskt taget alla israeler som bor i området är fredliga. Det bor omkring en halv miljon israeler i Judéen och Samarien – alla inom den gröna linjen. Om vi tittar på statistiken över våldet bland israeler i Judéen och Samarien är den lägre än bland israeler i Tel Aviv-området.

Cirka 1100 fall av våld begås årligen av israeler i området och varje fall är ett för mycket, men det är avsevärt färre än de över 5000 palestinska terrorattacker som årligen kostar flera israeliska liv.

När vi talar om terror får vi inte glömma massakern mot Israel den 7 oktober, där Hamasterrorister slaktade över 1200 barn, kvinnor, äldre och män. Vi får inte heller glömma Hamasregimen i Gaza, som har utsatt israeliska städer för mer än 20 000 raket- och missilattacker under de senaste månaderna.

Iranstödda terrorgrupper i Judéen och Samarien

Det är ingen hemlighet att städer som Nablus, Jenin, Tulkarem och Kalkilya plågas av Iranstödda terroristgrupper. Situationen har tvingat de israeliska försvarsstyrkorna (IDF) att genomföra upprepade antiterroristoperationer – så mycket för Osloavtalens löfte om en demilitariserad palestinsk myndighet.

Terroristhotet från delar av västra Samarien mot centrala Israel är ett reellt hot, och det har redan skett flera vapenattacker genom säkerhetsbarriären.

Bara i år har Israel tvingats genomföra mer än 60 antiterroristoperationer, förutom att 450 terrorister har eliminerats och 3600 terrormisstänkta har arresterats. (MIFF gjorde 2023 en lista över vilka «palestinier» som dödats av IDF – nästan enbart väpnade terrorister.)

När det gäller israeliska bosättningar finns det cirka 4000 israeliska “strukturer”, det vill säga husbilar/husvagnar, bostäder där det inte finns uppehållstillstånd eller bostäder där garage/extra rum har byggts utan tillstånd. Det bör noteras att 85 % av “strukturerna” ligger innanför erkända judiska samfunds kommunala gränser (dvs. den “blå linjen”).

Endast omkring 500 byggnader återstår som, enligt internationella kritiker av Israel, skulle “förändra fotavtrycket av judisk närvaro i Judéen och Samarien”. Om du frågar mig är den siffran långt ifrån påståendet om “sionistisk expansionism”.

Över 90 000 illegala palestinska byggnationer i område C

Tittar vi på palestiniernas illegala byggen ser det helt annorlunda ut. I område C, som är under israelisk kontroll, har palestinierna byggt över 90 000 illegala bostäder under de senaste åren, vilket utgör ett strategiskt hot mot Israel.

De illegala palestinska byggena förändrar förhållandena på marken i område C, eftersom palestinier flyttar in i områden där det aldrig har funnits någon arabisk närvaro. De delar upp de israeliska bosättningarna, inkräktar på tillfartsvägar och tvingar den israeliska regeringen att asfaltera förbifartslederna till förbifartslederna, vilket i sin tur leder till anklagelser om markexpropriering – allt för att stoppa en framtida logisk uppdelning av territoriet.

Palestinska illegala byggnationer ett reellt hot mot Israel

Nyligen publicerade organisationen Regavim en rapport som pekar på att illegalt palestinskt byggande specifikt verkar ta över säkerhetsbuffertzonen i Judéen och Samarien, det vill säga linjen intill den säkerhetsbarriär som Israel har byggt för att skydda sina medborgare från terror.

Regavim har upptäckt tre kluster av illegalt byggande och identifierat 7 675 olagliga strukturer inom klustren, alla belägna i område C inom en radie av en kilometer från säkerhetsbarriären.

I linjens buffertzon har Regavim också kartlagt ytterligare 16 866 illegala strukturer inom en radie av en kilometer från säkerhets- och gränskontroller.

Palestinska mordbränder

Dessutom härjas Israel av mordbränder i Judéen och Samarien, utförda av palestinska terrorister som bokstavligen försöker bränna ut israeliska bönder och bosättare från området.

Under de senaste månaderna har israeliska brandmän kämpat mot 1000 bränder i området, många av dem i anslutning till judiska städer och militärbaser.

Varje dag bränner palestinierna och deras allierade betesmarkerna där innovativa israeler har etablerat omkring 100 gårdar.

Växtligheten i Benjamin och Samarien är viktig för nötkreatur och får. Att bränna deras betesmarker är ett krigsredskap som används för att driva bort israeler från området.

Terrorn mot israeler i Judéen och Samarien

Terrorn mot israeler i Judéen och Samarien skiljer sig inte från den som terrorister i Hamaskontrollerade Gaza har använt i åratal mot israeliska städer och samhällen i södra Israel. De explosiva ballongerna från Gaza har förstört flera tusen hektar naturreservat och jordbruksmark.

Ingen bryr sig om palestinsk terror och hot

Ingen bryr sig om terrorn med bensinballonger från Gaza eller eldterrorn i Judéen och Samarien. Ingen bryr sig om de illegala palestinska byggen som utgör ett verkligt hot mot Israels säkerhet. På samma sätt som ingen bryr sig om att EU har stött de olagliga byggena ekonomiskt i åratal.

I ljuset av de överdrivna rapporterna om “bosättarvåld” och grova felaktigheter i medias berättelser om bosättarnas “markövertagande” – har den palestinska terrorismens och krigföringens verklighet ingen chans att fånga människors uppmärksamhet i Tel Aviv, Washington eller Bryssel.

David M. Weinberg (Foto: davidmweinberg.com)

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem