Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

EU fryser alla utbetalningar motsvarande 8 miljarder kronor till palestinierna

Olivér Várhelyi (född 22 mars 1972) är en ungersk advokat och diplomat och EU-kommissionär för Grannskap och Utvidgning från Ungern
Europakommissionären Oliver Varhelyi meddelade på X att allt ekonomiskt bistånd stoppas omedelbart. När reagerar Sverige?

Omfattningen av terror och brutalitet mot #Israel och dess folk är en vändpunkt. Det kan inte bli som vanligt. Som den största givaren till palestinierna håller EU-kommissionen på att se över hela sin utvecklingsportfölj, värd totalt 691 miljoner euro, skriver Varhelyi på X.

 

All payments are immediately suspended. All projects are put under review. All new budget proposals for 2023 are postponed until further notice.

 

MIFF svarar EU

MIFF:s VD Conrad Myrland, som har arbetat dygnet runt sedan invasionen av Israel, är direkt ut med en berömmande kommentar, som också innehåller en svidande kritik av det stöd från EU som pågått alldeles för länge till islamister vars mål är att förgöra Israel och dess invånare.

 

Svenskt bistånd via EU

 

Svenskt bistånd via EU

Ekonomiskt bistånd till palestinierna har under de senaste 25 åren flutit i en allt stridare ström till palestinierna på olika sätt. Medan Sida är den mest kända vägen för svenskt bistånd, kommer också stora belopp via svenska avgifter till både EU och FN. Sverige har försökt att undvika att ge pengarna direkt till PLO och den palestinska myndigheten (PA), som är kända för sin korruption. Men de så kallade icke-statliga organisationerna har oftast en minst lika oförsonlig, dold agenda.

Det har visat sig att Sverige har ingen som helst kontroll över terrorkopplingarna och pengarnas slutmål. Israels varningar har avfärdats av svenska regeringen .

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem