Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Israel följer internationella krigslagar – men inte palestinska Hamas

Trots att terrororganisationen Hamas är en ISIS-liknande jihadistisk rörelse hör vi ständigt att ”Israel måste följa internationella krigslagar”. Detta är ett demoniserande och fullständigt felaktigt uttryck om en stat som gör mer än något annat lands militär för att undvika civila offer på fiendesidan. Dessa politiker kräver att Israel ska fortsätta spela fotboll, men tillåter motståndarna att spela rugby.

Palestinska Gazas Hamasregim bryter mot alla lagar

FN-stadgan

FN-stadgan förbjuder angrepp på suveräna stater. Förbudet gäller även icke medlemmar som Palestina. Och när ett land angrips militärt i ett försök att allvarligt skada utradera det och dess befolkning, har det angripna landet inte bara rättighet, men även en skyldighet, att försvara sig.

Haag-konventionen

Haag-konventionen slår fast att stridande ska ”bära ett utmärkande tecken … bära sina vapen öppet samt … iakttaga krigets lagar … I de länder, där milistrupper och avdelningar med frivilliga utgöra armén eller del därav, inbegripas de under benämningen armé.”

”Vid belägringar och bombardemang böra alla nödvändiga åtgärder vidtagas för att möjligaste mån skona … sjukhus … under förutsättning att dessa byggnader … icke samtidigt användas för militärt ändamål.

Det är förbjudet att avsiktligt angripa civila mål med huvudsakligt syfte att skada civila. Israel följer konventionen, Hamas brott mot den är otaliga.

UNSC 242

FN:s säkerhetsrådsresolution 242 fastslagit att Israel har ”rätt att leva i fred inom säkra och erkända gränser fria från hot eller våldshandlingar”.

Israel har försökt hindra attacker mot befolkningen utan militära medel, genom att stoppa insmuggling av vapen och ammunition över gränsen, men kritiserats av länder som inte löper risk att anfallas av Hamas.

Israel har byggt gränsstaket och fått kritik för att stänga in Hamas terrorister bakom en ”Apartheidmur”. Etttusenfemhundra blodtörstiga jihadister tog sig genom och över ”Apartheidmuren” på ett ögonblick.

Därför har Israel legal rätt att med militära medel avlägsna Hamas på Gazaremsan.

Genève-konventionen

Genève-konventionen ger humanitärt skydd för civila, icke stridande. Den förbjuder påtryckningar eller propaganda för frivillig värvning. Men Hamasregimen har under decennier hjärntvättat små barn och ungdomar på bland annat sommarläger på UNRWA-skolor i Gaza. ”Att använda minderåriga under 15 år i väpnade konflikter… är förbjudet”. Hamas använder regelbundet barn i terrorattacker och i krig.

Personer som är i händerna på en av parterna ska skyddas mot våld och får inte användas som mänskliga sköldar. Det är precis det som Hamas gisslan utsätts för. Konventionen förbjuder anfall mot sjukvårdsanläggningar, som inte används av militärerna, men Hamas slaktade alla anställda på en vårdcentral i södra Israel den 7 oktober. Sjukhus endast får anfallas om de används för “handlingar, varigenom fienden tillfogas skada” och efter en varning med “skälig frist”.

Skändning av döda får inte ske. Men scener där döda bespottas, bränns och stympas av Hamas och civilbefolkning i Gaza visar att Hamas bryter Genève-konventionen på alla punkter. Israel följer den.

Varför antyder världspolitiker att Israel bryter mot krigets lagar?

Israel följer krigets lagar mot en totalt laglös och bestialisk organisation som vill förinta det judiska folket.

Hindra inte åter det judiska folket att försvara sig legalt mot utplåning!

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.