Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Ekonomer varnar: Den ekonomiska nedgången kan komma snabbt och brutalt

Tiotusentals israeler demonstrerade mot regeringens kontroversiella reform i Tel Aviv och andra delar av landet den 1 mars 2023. (Foto: Flash90)
Flera av Israels ledande ekonomer varnar för att regeringens kontroversiella rättsreform kan leda till ekonomisk nedgång och sämre levnadsstandard.

Flera hundra israeliska ekonomer, däribland en nobelpristagare, varnar i ett gemensamt uttalande för att Israel kan få uppleva en snabb och brutal ekonomisk nedgång till följd av regeringens kontroversiella rättsreform.

Ekonomerna har utfärdat samma varning tidigare, men tror att nedgången kan bli “värre och komma snabbare” än de ursprungligen hade tänkt sig. De tror att regeringens reform kan leda till allvarliga konsekvenser för landets ekonomi, skriver Times of Israel.

Tecken på kapitalflykt

– Sedan vi publicerade vår första varning har det kommit flera indikationer på att skadorna på ekonomin kan bli allvarligare och ske snabbare än vi hade räknat med. Under de senaste veckorna har vi sett de första tecknen på kapitalflykt, vilket tvingar Israels centralbank att fortsätta höja räntorna i snabb takt, säger gruppen ekonomer i ett uttalande.

Shekeln faller

De senaste veckorna har värdet på den israeliska valutan shekel fallit till den lägsta nivån på tre år. Det är svagt på börsen i Tel Aviv och flera stora företag har tagit ut sina pengar från israeliska konton.

– Även om marknaderna så småningom stabiliserar sig på kort sikt visar erfarenheterna från andra länder där de juridiska och finansiella institutionerna har påverkats, och forskning från det senaste decenniet, att vi kan förvänta oss långsiktiga skador på ekonomisk tillväxt och israelernas levnadsstandard, varnar ekonomerna och tillägger:

– Det är inte för sent att stoppa tåget, innan det lämnat stationen.Både höger- och vänsterekonomer står bakom uppropet, inklusive Nobelpristagaren Daniel Kahneman. Han har tidigare varit premiärminister Benjamin Netanyahus ekonomiska rådgivare. Flera andra av Israels mest framstående ekonomer har också skrivit under namninsamlingen.

Techbranchen demonstrerar

Bland annat har den tidigare chefen för centralbanken, Jacob Frenkel, som utsågs av Netanyahu 2013, undertecknat uppropet. Även anställda inom teknikbranschen har demonstrerat mot reformen. Teknikindustrin är en av Israels viktigaste och största industrier och många fruktar att reformen kommer att leda till färre internationella investeringar i branschen.

Men reformen har också sina anhängare. 120 akademiker har skrivit på ett upprop till stöd för regeringens reform, skriver Jerusalem Post.

Anställda inom teknikbranschen, känd som startup-nationen, demonstrerar mot reformen. (Foto: Flash90)

Den israeliska regeringen vill genomföra en rättsreform som ska ge politikerna makt att utse nya domare. Reformen kommer också att begränsa Högsta domstolens möjlighet att lägga in sitt veto mot lagar som de anser bryter mot Israels grundlagar.

Argument för och emot

Reformens förespråkare anser att det är fel att domare, som inte är valda, har befogenhet att överpröva beslut som fattas av förtroendevalda.

Kritikerna av reformen menar att regeringen kommer att få för mycket makt och flera menar att reformen hotar hela den israeliska demokratin.

En opinionsundersökning visar att majoriteten av israelerna är emot stora delar av reformen, inklusive många av premiärminister Netanyahus egna väljare.

Men trots protesterna och motståndet från ledande ekonomer är regeringen för närvarande fast besluten att fortsätta arbetet med reformen. Delar av reformen har redan röstats igenom en första gång i Knesset. Reformen förväntas röstas om igen i slutet av mars.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem