Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Israel stänger sju terroristklassade kontor på Västbanken

IDF arresterar misstänkta på Västbanken. (Foto: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)
Försvarsminister Benny Gantz meddelade i går att tre av de icke-statliga organisationerna nu i lag kommer att definieras som terroristorganisationer.

I en gemensam arresteringsoperation på Västbanken stängde israeliska myndigheter ner sju organisationer som har kopplingar till Folkfronten för Palestinas befrielse (PFLP), däribland sex stycken som försvarsminister Benny Gantz förra året har förklarat vara terroristorganisationer. De var i realiteten en del av PFLP.

Militären angreps

De israeliska styrkorna arresterade tio terrormisstänkta personer under natten, enligt Israels försvarsstyrkors (IDF:s) talesperson. Under insatsen kastades stenar och molotovcocktails mot styrkorna, som skingrade dem, enligt israeliska media.

Terrorklassade organisationer

De terrorklassade organisationerna är Addameer, Al-Haq, Bisan Center, Defense for Children International – Palestine (DCI-P), Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC) och Union of Agricultural Work Committees (UAWC).

Gantz meddelade att Addameer, UPWC och Bisan Center nu kommer att definieras i lag som terroristorganisationer från och med onsdagen, då de inte överklagat ordern om att förklara dem som terroristorganisationer.

Möjlighet att överklaga

Efter kungörelsen gavs en frist för att överklaga var möjlig innan beslutet vann laga kraft. De överklaganden som lämnats in av de andra tre organisationerna till försvarsministeriet mot att de förklaras som terroristorganisationer – Al-Haq, DCI-P och UAWC – behandlas fortfarande.

Kritik från Knessetledamot

“Efter att Israel förklarat organisationerna som terroristorganisationer har nio länder från EU bestämt påstått att Israels påståenden saknade någon saklig grund”, sa Knessetledamoten Aida Touma-Sliman, som fördömde den stängningen av kontoren.

Sverige saknar bevis på terror

Förra månaden publicerade nio europeiska länder, däribland Sverige, ett gemensamt uttalande där de meddelade att de skulle fortsätta att samarbeta med de sex organisationerna, med hänvisning till att Israel inte presenterade bevis som kunde motivera förändringen av politiken gentemot dem.

Sverige ger stora belopp i bidrag till flera av organisationerna.

Länderna tillade dock att ” Skulle bevis (om terrorverksamhet) göras tillgängliga … skulle vi agera därefter.”

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem