Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Tillåt inte israeliska Västbanken att bli ett nytt Afghanistan

Talibanernas snabba övertagning av Afghanistan är en påminnelse om vad som kan hända på Västbanken. Vi kan bara lita på oss själva, säger en tidigare israelisk ambassadör. (Foto: Wikipedia)

Översatt och förkortad debattartikel från The Jerusalem Post 9 september 2021 av EHUD EILAM.  Författaren tjänstgjorde i IDF och arbetade som forskare för försvarsdepartementet. Han har en doktorsexamen och han har publicerat sex böcker i USA och Storbritannien.

Den palestinska myndigheten (PA) är, precis som den afghanska regeringen, redan bräcklig av flera skäl som korruption, misskötsel och bristande förtroende hos allmänheten.

Talibanernas återgång till makten i Afghanistan väcker oro i Israel om att något liknande kan hända på Västbanken. Den palestinska myndigheten kontrollerar en del av Västbanken. Det har funnits problematiska förbindelser mellan Israel och PA sedan 1993, då Osloavtalet tillkom. Samarbetet mellan de två har vacklat mellan fientlighet och samarbete genom åren.

Utan Israel, kollapsar PA

Under det senaste decenniet lyckades Israel och PA undvika en kraftmätning och byggde till och med upp ett mycket effektivt säkerhetsarbete mot sin gemensamma fiende, Hamas. Utan israeliskt bistånd skulle PA kollapsa. Detta skulle likna det som hände i Afghanistan, där den lokala regeringen rasade efter USA:s utträde.

Vad händer efter Abbas?

Israel måste vara redo om PA faller samman. PA är redan bräcklig. Samtidigt finns en osäkerhet om när den 85-årige Mahmoud Abbas, inte längre kan driva verksamheten i PA. Israel kan inte välja vem som ska ersätta honom, utan bara hoppas att den kommer att vara moderat. Rivaliserande fraktioner i PA kan hamna i våldsam kamp med varandra. De palestinska säkerhetsstyrkorna kan bryta samman. Kaos på Västbanken skulle utsätta israeler för fara.

Gantz vill stärka PA

Den 30 augusti uttryckte försvarsminister Benny Gantz sitt stöd för att stärka PA. Israel kan försöka förbättra sina förbindelser med PA, utan att förhandla fram en långsiktig lösning på konflikten. Men en insats kan göras för att öka chansen att de palestinska säkerhetsstyrkorna håller ihop, även om det är oroligt i PA.

Vid en allvarlig kris i PA skulle de palestinska säkerhetsstyrkorna behöva vara tillräckligt starka för att hålla lag och ordning och undertrycka Hamas. Den senare skulle, precis som talibanerna, försöka utnyttja fiendens svaga punkt. I Afghanistan kom krisen efter USA:s tillbakadragande och den afghanska militären och polisen misslyckades helt. De var inte vältränade och organiserade för att klara frånvaron av betydande amerikanskt stöd.

Israel lämnar inte Västbanken

Israel har inga planer på att lämna Västbanken. IDF kommer att stanna där, men behöver fortfarande de palestinska säkerhetsstyrkorna. Israel och PA kan lära sig av Afghanistan om hur man bygger lokala säkerhetsstyrkor som kan fungera under press och osäkerhet. Det finns dock en ständig oro för att förse dem med vapen och utrustning som kan slå tillbaka, om denna arsenal hamnar i händerna på en fiende, vilket skedde med talibanerna i Afghanistan.

I Afghanistan visade sig alla stora och kostsamma investeringar i den afghanska militären och polisen vara ett misslyckande. Detta är lärdomar vad gäller de palestinska säkerhetsstyrkorna. Deras män måste få bra betalt och få en anständig levnadsstandard. Det kan vara effektivare och säkrare för Israel istället för att ge de palestinska säkerhetsstyrkorna fler vapen, som kan hamna i händerna på Hamas.

Israel tillåter inte Hamasområden på Västbanken

Israel skulle inte tillåta Hamas att ta något territorium på Västbanken. Om de palestinska säkerhetsstyrkorna inte skulle kunna fungera, kommer Israel att agera. Israel vill förhindra en kris som den som inträffade tidigare, 2002. Västbanken blev då en språngbräda för att starta terrorattacker mot israeler, så IDF återtog palestinska städer.

Israel har redan upplevt vad som nu kan hända på Västbanken. Israel drog sig tillbaka från större delen av Gazaremsan 1994. Resten av det området evakuerades 2005. År 2007 intog Hamas Gazaremsan med våld och störtade en dåligt förberedd PA som då styrde Gazaremsan. Ändå svarade IDF inte genom att invadera Gazaremsan och krossa Hamas. Israel valde att inte göra det, eftersom det var ovilligt att återigen hantera Gaza.

Misstag att vara neutral

2007 kunde Israel ha försökt att hjälpa PA att styra över Gazaremsan. Israel valde att förbli neutral i kampen mellan PA och Hamas. I efterhand kan detta ha varit ett allvarligt misstag. Därför är det osannolikt att Israel nu tillåter Hamas att också ta över Västbanken.

I brist på ett bättre alternativ var Israel tvungen att tolerera Hamas som härskare över Gazaremsan, men är välbeväpnade med raketer och missiler.

Sammantaget kan Israel dra lärdom från Afghanistan och välja att hjälpa PA och dess säkerhetsstyrkor för att hindra Hamas från att ta över delar av Västbanken.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem