Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Israels nya minister Smotrich vill stoppa illegala byggnationer på Västbanken

Ledamoten Bezalel Smotrich i Knesset. (Foto gov.il)
Genom ett avtal med blivande premiärminister Benjamin Netanyahu, kommer partiet Religiös Sionisms ledare Bezalel Smotrich att få ansvar för Israels civila rättigheter på Västbanken

De nyligen överenskomna villkoren i koalitionsavtalet mellan premiärministerns Likud-parti och ytterhögerns religiösa sionistpartier kommer att ge de senare ett stort inflytande över civila frågor på Västbanken, skriver Times of Israel

Det kommer att ge två förändringar – de illegala palestinska bosättningarna i territoriet kommer att stävjas och tillväxten av israeliska bosättningar öka.

Nya spänningar att vänta

Båda dessa förändringar kommer generera ett starkt internationellt motstånd och öka spänningarna med den palestinska myndigheten och befolkningen.

Enligt torsdagens koalitionsavtal mellan Likuds ledare Benjamin Netanyahu och den religiösa sionismens ledare Bezalel Smotrich, kommer ansvaret för Civilförvaltningen – en del av försvarsdepartementet som styr det civila livet i område C på Västbanken – att ges till en minister som utses av partiet Religiös sionism. Smotrich, som ska bli finansminister, kan också själv ta denna ministerpost i försvarsdepartementet.

Coordinator for Government Activities in the Territories (COGAT), är en annan byrå inom Försvarsdepartementet som bland annat ansvarar för den militära förbindelsen med palestinierna, kommer också att styras av den underordnade ministern.

Civilförvaltningen kontrollerar planering och byggnationer i område C på Västbanken för både israeler och palestinier, och ska hindra otillåtna byggnationer, vare sig det är israeler eller palestinier.

Kan man lita på ett avtal?

Osloavtalen, som undertecknats av Israel och PLO, delade in Västbanken i tre områden: A, B och C. Area A och B är områden med palestinsk administrativ civil kontroll; medan Area C som omfattar cirka 60 procent av territoriet står enligt avtalet under israelisk kontroll både vad gäller säkerhet och civila frågor.

Frågor som faller under israelisk rätt i Judéen och Samarien (Västbanken) kan nu fattas av partiet Religiös sionisms minister, om än “i samordning och överenskommelse med premiärministern”.

Partiet Religiös sionism och dess ledare Smotrich är starka förespråkare för påskyndat och utökat bosättningsbyggande i område C på Västbanken. De har som mål att tillåta hem för ytterligare en miljon israeler i Judéen. Nu bor omkring 491 000 israeler i Area C.

Klargöra markägandet

Den vill också klargöra markägandet i det omstridda området, vilket har varit en komplicerad uppgift. Både osmanska, brittiska, jordanska och israeliska lagar och register måste tas hänsyn till.

Trots avtalet mellan de två parterna anser ändå det internationella samfundet att alla israeliska byggnationer är olagliga i Judéen och Samarien.  Området togs när Jordanien 1967 anföll Israel och Jordanien har inga anspråk på området längre.  

Stoppa olagliga palestinska bosättningar

Ett av Smotrichs mål är att stoppa allt otillåtet palestinskt byggande i Area C. Han anser att det ökande illegala palestinska byggandet i Area C är en del i Fayyadplanen, för att Area C ska bli palestinskt utan förhandlingar med Israel.

Tidigare regeringar har sällan beviljat bygglov för palestinier i Area C, medan tillstånd för flera tusen bostäder godkänns för israeler varje år. I Area A och B är det den palestinska myndigheten som ger tillstånd.

Gult och brunt är palestinska civila myndigheters ansvar, medan vita områden och Jerusalem är fortfarande att förhandla om, enligt Osloavtalen (Karta Jewish Virtual Library)

Chefen för bosättningsråden Shlomo Neeman sa att den nya regeringen nu stod inför utmaningen att “föra tillbaka byggnationerna [till bosättarna] och utveckla och bevara statlig mark i Judéen och Samarien och Jordandalen”.

Vem är Smotrich?

Bezalel Smotrich är en 42-årig advokat, som studerat offentlig och internationell rätt. Smotrich har varit parlamentsledamot i Knesset med uppgifter som vice talman, ledamot av finansutskottet, inrikes- och miljöutskottet mm. Han vill att Israel ska tillämpa suveränitet på Judéen och Samaria.

Smotrich var en av grundarna av Regavim-rörelsen som registrerar illegala palestinska vägbyggen, planteringar, skolor och hem på Area C, där Israel enligt Osloavtalen har rätt att bestämma.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem