Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Flygbladet ”Förstå Israel – Historien som medier och skolan tiger om”

En lättläst, attraktiv broschyr har länge varit efterfrågad och nu äntligen är den här! Den MIFF-producerade foldern i A5-format ”Förstå Israel” är nu klar att beställas och delas ut i Sverige.

På den andra av åtta sidor beskrivs hur judarna blev diskriminerade och fördrivna från den arabiska världen. Texten och bilden handlar om det judiska folkets levnadsvillkor under muslimsk dominans och om förföljelserna. Majoriteten av Israels judar härstammar från Mellanöstern och Nordafrika.

Tabellen på nästa sida är ett otäckt bevis för den etniska rensningen av judar från hela Mellanöstern och Nordafrika, där man utgjorde 2% av befolkningen. Här hade de bott och haft sin kultur sedan ett par tusen år.

Maila info@miff.se för att beställa flygblad!

Det avgörande hindret för fred mellan judar och araber behandlas på fjärde sidan. ”Palestinska ledare vägrar att godta Israel som en judisk stat” lyder rubriken och nästa stycke handlar om Irans kärnvapenhot mot Israels existens.

Balanserar medias skeva bild

En orättvis mediabild av Israels historiska och legala rättigheter är ett annat starkt hot mot världens enda judiska stat. Fem exempel på förvrängda eller felaktiga rapporteringar av massmedia tas upp mot slutet i det illustrerade, blåvita flygbladet.

Vad har MIFF gjort?

MIFF Sverige har senaste året starkt bidragit till en rättvis information till svenska beslutsfattare om Israels villkor. Detta har redan givit resultat med en historisk minskning av biståndet till dem som vill utplåna Israel med cirka 50%. MIFF har kartlagt att Sverige givit minst 36 miljarder kronor till palestinierna på 25 år utan att kommit närmare en fredsvilja. MIFF talade i riksdagen den 10 maj inför politiker med krav på erkännande av Golan och Jerusalem som Israels huvudstad. MIFF var också snabbt inne på sociala medier och stoppade svenska riksdagspolitiker från att delta i Hamaskonferensen i Malmö den 27 maj.

Europas största pro-israeliska medlemsorganisation

Stödet för Israel är starkt! Vill ni att MIFF:s arbete för Israel ska öka, behöver vi ännu fler medlemmar!

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem