Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Kom till Nordic Israel Congress 10 – 12. maj och lyssna på mycket relevanta föredrag. Var snabb med anmälan, begränsat antal platser

Vad MIFF är och vad MIFF inte är

Deltagarna på MIFF-ungdomsresa 2018 framför Knesset. (Foto: Kjetil Ravn Hansen)
Det samarbete som har byggts upp i MIFF under nästan fyra decennier över religiösa och partipolitiska skiljelinjer är unikt.

Det samarbete som har byggts upp i MIFF under nästan fyra decennier över religiösa och partipolitiska skiljelinjer är unikt.

Av Conrad Myrland

26 juni 2015

Med Israel for Fred samlar vänner till Israel med olika politiska åsikter, olika tro och livssyn. Vi har också olika syn på israelisk politik. När det gäller frågor som ifrågasätts internt i det israeliska samhället förmedlar vi de stora gruppernas olika åsikter, utan att som organisation ta ställning i frågorna.

Det finns många Israelvänliga organisationer i Sverige. De flesta arbetar för att sprida någon särskild idé eller synpunkt som medlemmar har om Israel.

MIFF går en annan väg. Vi bygger på det som de stora grupperna av det israeliska folket tycker. Vår uppgift är att förklara för människor som förstår svenska, hur de flesta israeler tänker. MIFF bör inte ha sin egen officiella åsikt om allt, utan i första hand förmedla israelernas åsikter. Vi är fokuserar särskilt på perspektiven hos de största grupperna och frågorna som samlar bred politisk enighet. Vi återger ständigt information från den interna israeliska debatten, där det också framkommer frisk och ny kritik mot politiken av skiftande regeringars politik.

Om MIFF ger en tydlig bild av hur de flesta israeler uppfattar situationen, så har vi utfört vår uppgift. Oavsett om man håller med om eller inte håller med om Israels politik, tror vi att de flesta kommer att tycka att det är användbart att det finns en organisation som förmedlar denna information på svenska.

MIFF ser det inte som sin uppgift att ha en åsikt om frågor som det råder oenighet om bland de stora grupperna och partierna i Israel. Vi återger de olika åsikterna, sedan får människor dra sina egna slutsatser. Som organisation tar vi till exempel inte ställning när det gäller judiska bosättningar på Västbanken, eftersom det är mycket omtvistat i Israel. Vi noterar att en stor majoritet av judarna i Israel är villiga att överge en stor del av bosättningarna i utbyte mot en verklig och varaktig fred. Problemet är att grannarna inte verkar villiga att sluta en sådan fred.

MIFF är inte en kristen organisation. Vi är inte heller judisk. MIFF är en religiöst neutral organisation där muslimer, ateister, kristna och judar deltar på lika villkor, förutsatt att de stöder vårt syfte och vår värdegrund.

Det innebär till exempel att profetior, bibelpredikningar om Israel eller andra teologiska ämnen hålls utanför MIFF. Det betyder också att du aldrig kommer att höra psalmsång eller bön på våra möten. MIFF-medlemmar måste välja andra forum för sitt eventuella religiösa engagemang eller särskilda intresse relaterade till Israel.

MIFF är också en partipolitiskt neutral organisation. Därför är och kommer MIFF att vara en allians för alla svenska Israelvänner. Ingen ska missbruka MIFF för partipolitisk strid eller som ett mobiliseringsverktyg i politiska frågor som ligger utanför MIFF:s syfte och värdegrund.

Det samarbete som har byggts upp i MIFF under nästan fyra decennier över religiösa och partipolitiska skiljelinjer är unikt. Vi kommer alltid att bevara det.

Störst i Europa

MIFF är redan en av de största utrikespolitiska intressegrupperna i Norge och den största icke-religiösa, pro-israeliska medlemsorganisationen i Europa. MIFF:s arbete möter beundran hos systerorganisationer över hela kontinenten.

Men MIFF:s mål är varken tillväxt eller beundran. Vår vision är mycket större än att bygga en stark organisation!

MIFF:s mål är att skapa en djupare och större sympati för Israel och det judiska folket. Alla våra medlemmar förenas till stöd för det judiska folkets rätt till ett nationellt hemland i Israel.

Det allra bästa vore om MIFF:s arbete en dag blev överflödiga! Detta kommer den dag då en överväldigande majoritet av det svenska folket förstår behovet av att Israel finns som en nödhamn för judar. Det kommer den dag då det finns en bred politisk enighet i Sverige om att bygga nära ekonomiska, politiska, kulturella och militära band med Israel.

Tills den dagen kommer, kommer vi att arbeta med ständigt förnyad kraft. Därför behöver vi fortsätta växa – i antal medlemmar, inkomster från gåvor, fler personal med mera.

Kom med i gänget nu! (Det tar bara 1 minut att fylla ut anmälningsblanketten online!)

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 300 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem genom att fylla i formuläret nedan och trycka på “skicka”!