Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Gaza får tre gånger mer uppmärksamhet än tio av de största kriserna i världen tillsammans

Israeliska soldater inne på Gazaremsan. Bilden publicerades den 29 maj. (Foto: IDF)
Det krig som Israel beskylls för, trots att det var den judiska staten som attackerades brutalt, får 15 till 100 gånger mer uppmärksamhet än andra kriser.

MIFF har många gånger påpekat att medierna har en extrem överbevakning av konflikter där Israel är inblandade. Om detta handlade föredraget av journalisten och författaren Matti Friedman på MIFF:s kongress 2023 på Fornebu. Överbevakningen är en av fem tekniker som bidrar till att skapa en falsk bild av Israel:

  1. Konflikter där Israel är inblandat bevakas extremt mycket mer än andra konflikter som kräver många gånger fler människoliv.
  2. Israels försvarskamp kan inte jämföras med andra länders offensiva krigföring.
  3. Palestinska flyktingar nämns oavbrutet, trots att det har gått 75 år sedan den arabiska sidan förlorade försöket att utplåna den judiska staten 1948. Samtidigt nämns nästan aldrig att cirka 1 miljon judar drevs ut från arabvärlden.
  4. Palestiniernas levnadsvillkor jämförs inte med de arabiska grannländernas.
  5. Folkrätten manipuleras till att bara drabba den judiska staten, medan Israels rättigheter nästan aldrig nämns.

MIFF granskar media

Nu har MIFF genomfört en ny kvantitativ undersökning av redaktionellt styrda norska medier i Mediearkivet Atekst. Med största sannolikhet motsvarar detta även svenska mediers arbetssätt.

Hittills i år har Gaza nämnts i över 22 000 artiklar.

Jämför detta med att tio av världens största kriser, där antalet dödade, fördrivna eller hotade av hunger ofta är mycket större än på Gazaremsan. Alla dessa har tillsammans endast nämnts i 6 540 artiklar.

Norska Flyktinghjelpen har sammanställt en lista över världens tio mest bortglömda kriser. Tabellen nedan visar hur ofta Gaza och de tio glömda krisernas områden har nämnts i redaktionellt styrda medier hittills under 2024.

9 av de 10 konflikterna äger rum i Centralafrika. Miljoner är på flykt, miljoner hotas av svält, tiotusentals har dödats – utan att svenska medier verkar bry sig. Den enorma överbevakningen av krig där Israel är inblandat skapar inte bara falska bilder av Israel, sänder också en mycket negativ signal till alla i Sverige av afrikanskt ursprung: Vi bryr oss inte. Om vi inte kan beskylla judar för afrikaners död, då är det inte intressant att rapportera.

250 000 svenska är födda i Afrika.

Gaza hamnade i mediernas strålkastarljus framför allt från oktober 2023, då Hamas genomförde sin brutala massaker i Israel. Ändå lyckades Gaza få mer publicitet än alla tio bortglömda kriser i världen även under 2023. Hela 21 977 artiklar om Gaza, mot endast 20 258 artiklar om alla de tio stora glömda kriserna i världen tillsammans.

Detta tyder på att Gaza fick nästan fyra gånger mer uppmärksamhet under det sista kvartalet 2023 än tio av de största kriserna i världen tillsammans!

Media – en viktig förklaring till Israelfientligheten

“Det sker alltid en stark överbevakning av våld som kan kopplas till Israel jämfört med allt annat våld i avlägsna områden. Om våldet från den muslimska sidan hade överbevakats lika mycket, hade alla kallat det rasism eller andra negativt laddade begrepp. Men när det är judar som drabbas är det politiskt korrekt. Rapporteringen piskar upp hat mot Israel, mot judar och även mot Israels vänner …”

”Detta gäller även om företrädare för Israel och Israels vänner då och då tillåts komma med en förklaring, och även om vartenda ord i rapporterna ska vara exakt sant och inga bilder manipulerade. Om man inte har liknande bevakning och inte visar liknande bilder från andra konflikter blir det en skev bevakning som främjar hat.

Vansinnet fortsätter.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem