Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Opinionsundersökning hos palestinier: ingen tvåstatslösning, fortsatt våld

Svenska politiker som tillsammans med EU-länderna upprepar "tvåstatslösningen" som ett mantra, bör ta sig en rejäl funderare på hur realistiska de är.
71% stöder bildandet av terrorgrupper. 80 % av de tillfrågade palestinierna vill att Mahmoud Abbas ska avgå. Bara 28% vill ha en tvåstatslösning.

Vad har varit det mest positiva eller det bästa som har hänt det palestinska folket sedan Israels etablering 1948? Det vanligaste svaret (24 %) löd ”etableringen av islamistiska rörelser, som Hamas och Palestinska Islamiska Jihad” och deras deltagande i den väpnade kampen mot Israel, enligt en undersökning som publicerades idag.

PCPSR

Intifadorna var bra

Utbrottet av de två intifaderna (upproren) 1987 och 2000 var det näst vanligaste svaret (21%) på frågan om det bästa som hänt palestinierna. Arton procent sa att PLO:s inrättande i början av 1960-talet var det bästa som hände palestinierna. Endast 14 % sa att de såg inrättandet av den palestinska myndigheten (PA) efter undertecknandet av Osloavtalet 1993 som det mest positiva.

Enkäten, gjord av Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR) i Ramallah, visade också att det palestinska stödet för tvåstatslösningen är lika lågt som det var för tre månader sedan. Bara 28 % vill ha en tvåstatslösning medan 70 % inte vill ha det. Vad alternativet skulle vara, framgår inte.

Väpnat våld bättre än förhandling

Hela 52 % av palestinierna tycker att den väpnade kampen mot Israel är det mest effektiva sättet att avsluta den israeliska “ockupationen” och bygga en palestinsk stat. Endast 21 % tyckte att man skulle bygga en palestinsk stat genom förhandlingar. 22 % föredrog det “folkliga motståndet”, oklart vad detta innebär. Stödet för förhandlingar mellan parterna är betydligt större hos israeler, har andra studier visat.

Undersökningen omfattade 1 270 palestinier som personintervjuades. Detta kan påverka svaren på flera sätt.

Tillfrågad om att beskriva Israels ställning vid dess 75-årsjubileum, sade 42 % av palestinierna att det var ett av de mäktigaste länderna i världen ekonomiskt och militärt, medan 35 % ansåg att Israel är en svag och splittrad stat på gränsen till kollaps.

Starkt stöd för terrorgrupper

En stor majoritet (71 %) stödde bildandet av väpnade grupper som Lions´ Den och Jeninbataljonen. Mer än 85 % av de tillfrågade sa att PA inte har rätt att arrestera medlemmar av terrorgrupperna för att hindra dem från att utföra attacker mot Israel.

Resultaten visade också att terrorgruppen Hamas ledare Ismail Haniyeh (56%) fortfarande är mer populär än PA:s president Mahmoud Abbas (33%).  En stor majoritet på 80 % av den palestinska allmänheten vill att 87-årige Abbas ska avgå.

Palestinier vill inte ha tvåstatslösning

Stödet för tvåstatslösningen ligger bara på 28 % och medan 70 % är motståndare till detta.  

En stor majoritet på 71 % anser att tvåstatslösningen inte längre är lämplig eller genomförbar på grund av utvidgningen av israeliska bosättningar. 28 % anser att lösningen fortfarande är genomförbar.

Låg tilltro till en palestinsk stat

78 % tror att chanserna för att skapa en palestinsk stat vid sidan av staten Israel under de kommande fem åren är små eller obefintliga. 19 % tror att chanserna är medelhöga eller höga.

Låg tilltro till palestinsk regering

Shtayyeh-regeringen bildades för fyra år sedan, men 81% av palestinierna tror att den kommer misslyckas med ”försoning och återförening”. Endast 15 % förväntar sig framgång.  

På frågan om regeringens förmåga att organisera lagstiftande val och presidentval på Västbanken och Gazaremsan tror bara 16 % av allmänheten på att det lyckas.  79 % förväntar sig ett misslyckande.  

Kan regeringen förbättra de ekonomiska förhållandena? Nej, svarade 81 % och bara 16% svarade ja.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem