Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Läs och hör intervjun med Israels ambassadör Ziv Nevo Kulman

Israels ambassadör i Sverige Ziv Nevo-Kulman

Israels nya ambassadör Ziv Nevo Kulman intervjuas av Henrik Torehammar 22 september 2021 med anledning av att de diplomatiska förbindelserna mellan länderna förbättrats. Israels utrikesminister Yair Lapid tog  initiativ till ett samtal med utrikesminister Ann Linde i förra veckan. Den nytillträdde ambassadören Ziv Nevo Kulman var med vid samtalet.

HT ”Välkommen herr ambassadör!”

ZNK ”Tack för att ni bjöd mig till P1 Morgon!”

HT ”Detta var det första mötet mellan de två ländernas utrikesministrar på 7 år. Varför skedde det just nu?”

ZNK ”Det var på tiden att vi återupptog dialogen på den här nivån. Jag tror mycket har förändrats under tidens gång i Mellanöstern. Jag tror många länder förstår det och det inkluderar många arabiska länder i Mellanöstern, som just nu har diplomatiska förbindelser med Israel. Det här är en väldigt komplex region och om man bara fokuserar på den israelisk-palestinska konflikten, missar man andra saker. Jag tror att det blir en bättre förståelse för att det finns större hot och mer komplicerade saker i Mellanöstern, som Irans kärnprogram eller jihad-hotet från ISIS och flera regimer. Så jag tror det är ena anledningen till att det sker just nu.”

ZNK ”Den andra skälet är att vi har en ny regering i Israel och jag tror att vår utrikesminister och premiärminister vill ha en bra dialog med Europa. Vi introducerar nu ett ekonomiskt och humanitärt stöd för Gaza och om Sverige vill delta i detta är det bra om de uppfattas som mindre partisk.”

HT ”På vilket sätt menar du att Sverige var en mer partisk partner tidigare?”

ZNK ”I Israel har Sverige ett mycket gott anseende. Vi känner till svenska saker som IKEA, Spotify och vi vet att Sverige är berömt för sin design. Men, när det kommer till politik, såg vi Sverige under många år som en av de mer kritiska länderna inom EU mot Israel. Under de senaste två åren har vi emellertid sett en förändring, där Sverige agerar på den multilaterala arenan, närmare den genomsnittliga europeiska uppfattningen. Vi ser det på det sätt som Sverige hanterar det iranska kärnvapenhotet. Så sent som i förra veckan gjorde de svenska medlemmarna i Internationell Atomic Energy Agency ett mycket starkt uttalande. Vi känner också till Sveriges ansträngning att bekämpa antisemitism och dess acceptans för IHRA:s definition av antisemitism. Detta är saker som vi noterat under de senaste åren.

HT ”Var det en hjälp (för att återuppta förbindelserna på denna nivå mellan Israel och Sverige) att byta utrikesminister från Margot Wallström till Ann Linde?”

ZNK ”Detta var till mycket stor hjälp. Som vi nämnde har vi de senaste två åren sett en förbättring i relationerna och detta resulterade i samtalet de två ministrarna (Yair Lapid och Ann Linde) hade.”

Israel välkomnar Ann Linde 

HT ”När Sverige erkände Palestina 2014 blev det en förändring i relationerna mellan Sverige och Israel och vid ett tillfälle förbjöds Margot Wallström inresa till Israel. Vilket mottagande tror du att Ann Linde skulle få om hon reste till Israel nu?”

ZNK ”Under samtalet med utrikesminister Lapid tryckte utrikesminister Linde på betydelsen som Sverige ser på säkerhetsfrågornas betydelse för den israeliska staten. Under samtalets gång erkände hon också Israel som det judiska folkets hemland. Min utrikesminister välkomnade henne varmt till Israel och vi tror att detta är ett bra tillfälle för båda länderna att fokusera på saker som vi delar, saker som vi är eniga om. Vi är faktiskt eniga om de flesta frågor och vi ser verkligen fram emot att vidga vår relation på ett mycket bredare fält till nytta för båda länderna.”

Misstag att erkänna “Palestina”

HT ”Vad tycker du om det svenska beslutet att erkänna Palestina som en stat?”

ZNK ”Vi tycker fortfarande att det var ett misstag. Vi tror inte att det ändrar något i realiteten. Inte för palestinierna. Det följdes heller inte av något av de andra europeiska länderna. Vi tror att när vi ser de långsiktiga resultaten, har det inte heller inneburit något för de svenska intressena i regionen. Som jag sa tidigare: Om Sverige önskar att bli en partner i Mellanöstern, är det viktigt att inte Sverige ses som för någon enskild part.”

Dialog mellan Israel och Sverige underlättar

HT ”Under de senaste åren har diplomater från Svenska konsulatet haft svårigheter att besöka Gaza. Kommer denna nya, förbättrade relation mellan Sverige och Israel att göra det lättare för dem att till exempel besöka svenska hjälpprojekt i Gaza?”

ZNK ”Konversationen mellan utrikesministrarna är det första steget. Det är ett öppnande av ett nytt kapitel och nu är det upp till diplomaterna på båda sidor att diskutera andra åtgärder. Som alla har noterat, återupptog vi dialogen efter att inte haft någon dialog under denna tid. Det är mycket goda nyheter och ett nytt kapitel. Det kommer att göra saker lättare på alla andra områden också.”

Malmö Forum

HT ”Det finns rapporter om ökad antisemitism i väst. Vad är det viktigaste för den svenska regeringen att göra för att försvara den svenska minoriteten i Sverige?”

ZNK ”Det är ett väldigt viktigt ämne. Jag har just kommit tillbaka från Malmö där jag tillbringat Yom Kippur – vilket är den viktigaste högtiden under året – med församlingen. Jag fann en mycket varm församling och folket önskar att stanna i Malmö. De älskar staden och sin församling. Vi uppskattar Sveriges regerings åtagande att sörja för deras säkerhet. Vi hoppas verkligen att det kommande Malmö Forum kommer att bli en katalysator för att göra livet lättare för judar i Sverige såväl som i världen i övrigt. Forumet behöver tackla ämnen som antisemitism inom immigrationssamhället och antisionism som den nya antisemitismen. Jag tror säkert att de kommer att ta med dessa frågor i diskussionen.”

HT ”Så du är positiv till svenska regeringens roll i detta?”

ZNK ”Jag är mycket positiv. Jag har just anlänt och är så glad att jag fått möjlighet att komma hit och sammanknyta människor. Det nya kapitel som vi nu öppnar är ett mycket positivt steg i rätt riktning.”

Bistånd utan att stärka Hamas

HT ”Hur ser du på två suveräna stater som lever sida vid sida?”

ZNK ”Vi måste vara mycket realistiska och pragmatiska. Både israeler och svenskar är mycket pragmatiska. Just nu måste vi fokusera på den ekonomiska utvecklingen för palestinierna, vilket är fullt möjligt just nu. Vi vill inte ha en terrorstat jämte Israel, vilket mer eller mindre är den situation vi har i Gaza, sedan vi lämnade Gazaremsan 2005. Vår regering lanserar nu programmet ”Ekonomi för säkerhet”, som med hjälp från det internationella samhället kan arbeta tillsammans med den palestinska myndigheten. Vi vill återuppbygga Gaza och fokusera på humanitärt bistånd utan att stärka Hamas och utan att skapa en ond cirkel.”

HT ”Ser du det fortfarande som en möjlig lösning med de två staterna?”

ZNK ”En dag. Det är inte upp till mig att besluta, men om vi fokuserar på den ekonomiska utvecklingen, är det till glädje för alla i regionen. Utan att deklarera något som inte hjälper i verkligheten.”

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem