Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Sveriges bidrag till terrorstämplade palestinska NGO ökade dramatiskt

Terrorismen slår mot Israel. Varifrån kommer pengarna? (Illustrationsbild: GPO)

Sida har gett ekonomiska bidrag till tre av de sex organisationerna, som Israel nu terrorklassar. De är egentligen en del av PFLP:s terrorverksamhet, enligt israelisk underrättelsetjänsten. Även EU och USA anser att PFLP är en terrororganisation, men de har ännu avfärdat kopplingen mellan PFLP och andra så kallade civila organisationer.  

När MIFF efterfrågar uppgifter om utbetalningar till nyligen terrorklassade NGO, framgår att bidragen ökat kraftigt.  År 2005 gavs nästan 1,1 miljoner kronor till nu terrorklassade Al-Haq och al Damer. År 2019 skänkte vi drygt 4,1 miljoner kronor till Defense for Children International-Palestine (DCIP), som nu också har terrorklassats.

20 miljoner kr till terrorknutna grupper?

Förra året blev gåvan 3 567 114 kronor. Bidragen kommer att fortsätta under tre år till. Det kan bli upp emot 20 miljoner svenska kronor, till en organisation som använder en del av dessa pengar till att försöka utradera Israel och mörda judar. Om man ska tro efterforskningar som israeliska underrättelsetjänsten och granskande organisationer som Ad Kan, NGO Monitor, ReformUNRWA med flera gjort.

MIFF har den 3 november begärt ut uppgifter från den externa revisionen, den finansiella rapporten och de riktade granskningarna som Svenska Generalkonsulatet i Jerusalem lär ha gjort.

Nyligen har den finska kristna organisationen Felm upphört med bistånden till DCIP, på grund av de kopplingar till terrorism som lagts fram.

Försöker Israel tysta människorättsgrupper?

Försvarsminister Benny Gantz förklarade sex palestinska NGO:er som terrorklassade. Om Israel var intresserad av att tysta fredliga människorättsgrupper, varför bara terrorklassa sex stycken? Enligt Palestinian NGO Network finns det 140 stycken olika NGO knutna till organisationen. Endast sex har bevisade terroraktiviteter, enligt israelisk underrättelser. Övriga får verka fritt.

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem