Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Vad är skriftliga garantier från UNRWA värda?

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson är den partiledare som verkar mest kritisk mot beslutet att UNRWA ska få 200 miljoner kronor i bistånd innan utredningen om terrorkoppling är klar. (Foto SD, press)
Räcker det att svenska regeringen har fått ”skriftliga garantier” på att svenska pengar till UNRWA ”går till rätt saker”?

Det svenska biståndet till FN-organet för palestinska flyktingar, UNRWA, kommer att återupptas berättade bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) till  Ekot i lördags.

Det ekonomiska stödet till den hårt kritiserade FN-organisationen pausades i januari av 17 länder, sedan bevis på att minst tolv UNRWA-anställda aktivt deltagit i terrorattacken och massakrerna i Israel den 7 oktober förra året presenterats. Minst 1200 anställda är terrorister.

– Nu har vi efter mycket arbete fått skriftliga garantier från UNRWA, både att man ska skärpa sina kontrollrutiner, man ska screena sina medarbetare mot sanktionslistor och garantera att svenska biståndsmedel alltid går till rätt saker, sa Johan Forssell till SVT Nyheter.

Bistånds- och utvecklingsminister Johan Forssell, Moderaterna. (Skärmdump)

För 2024 har regeringen anslagit 400 miljoner kronor till UNRWA. I lördags beslutades att 200 miljoner kronor ska betalas ut.

Regeringen sa inledningsvis att den ville invänta resultatet av en utredning som FN själva har skräddarsytt, men har nu återupptagit biståndet, innan utredningen är klar.

– Sverige har som första land fått skriftliga försäkringar där UNRWA utlovat stärkta kontrollsystem och revisioner och där UNRWA förbinder sig att kontrollera samtliga 30 000 medarbetare mot EU:s sanktionslistor och dela det direkt med Sverige. Det gör att vi känner oss tryggare med att betala ut en del av kärnstödet, säger Johan Forssell.

Hamas egen propagandavideo på anfall mot en idyllisk israelisk by den 7 oktober. (Skärmdump)

Kritiken mot UNRWA

UNRWA har kritiserats för att inte bara misslyckats med sin uppgift att under en kortare period efter 1948 hjälpa flyktingar. Kritikerna menar att UNRWA i själva verket är orsaken till att konflikten inte löses fredligt. UNRWA har skapat speciella regler som gör att även ättlingar till flyktingar i evig tid har rätt till ekonomiskt bistånd. Detta passiviserar befolkningen och ledarna berikar sig på att hålla folket i misär, samtidigt som de tjänar på att aldrig lösa konflikten. UNRWA har blivit större än alla andra folks flyktinghjälp, UNHCR. Men svenska regeringen menar nu att organisationen, som kan betecknas som genomruttet, ska få fortsätta miljardrullningen, trots att man vill ”reformera” UNRWA.

Sverigedemokraternas ledare Jimmie Åkesson är i ett Facebook-inlägg kritisk till regeringens besked.

”Tidöpartierna är överens att Sverige ska vara en stark röst för en reformering av UNRWA och dess biståndsmedel menar vi kommer att behöva gå via andra organisationer. Vi är också överens om att Sveriges linje långsiktigt ska vara att UNRWA:s uppdrag ska införlivas i UNHCR eller annat lämpligt FN-organ.”

“UNRWA:s uppdrag ska införlivas i UNHCR”

Åkesson vill att andra biståndsorganisationer nu ska byggas upp överta UNRWA:s roll.

”Ansvaret för situationen i Gaza vilar helt och hållet på Hamas och dess många anhängare i Gaza. Det är tyvärr omöjligt att undvika att civila drabbas när en stor terrororganisation gömmer sig i stadsmiljö och dessutom aktivt väljer att använda såväl den israeliska gisslan som Gazas kvinnor och barn som mänskliga sköldar.”

”Ansvaret för situationen i Gaza vilar helt och hållet på Hamas”

SD-ledaren är mycket tydlig  över att han inte anser att ansvaret för situationen för de civila gazaborna inte ligger på Israel och landets försvar mot terror:

 

”Hamas mål är att utplåna Israel och dess judiska befolkning. Det är ingen teori eller farhåga, det är terroristorganisationens uttryckliga mål, upprepat i tal och skrift otaliga gånger. Hela syftet med Hamas terroroperation är att skapa och upprätthålla en så vidrig situation för civila som möjligt, för att kunna vända omvärlden mot Israels folkrättsligt självklara rätt att försvara sig mot terror.”

“syftet med Hamas terroroperation är att skapa … en så vidrig situation för civila som möjligt”

Västvärlden bär också ett stort ansvar för kriget mellan Hamas och Israel enligt Sverigedemokraterna:

”Det är Hamas och dess apologeter – i Gaza och Västbanken såväl som i Sverige och andra västländer – som är ansvariga för den mänskliga tragedi som utspelar sig inför världens ögon.”

”Återupptaget bistånd via UNRWA riskerar att få motsatt effekt. Man tar på sig ett oerhört ansvar om man återupptar Gazabiståndet till UNRWA, som vi med säkerhet vet missbrukas för terrorfrämjande ändamål.

Sverige och EU måste ha kraft att stå upp för Israels rätt att existera (för det är faktiskt det som det handlar om) och stå emot Hamas terrorpropaganda, om man långsiktigt vill få till en förändring i regionen.”

“ett oerhört ansvar om man återupptar Gazabiståndet till UNRWA, som vi med säkerhet vet missbrukas”

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem