Stå upp för Israel - bli medlem nu!

Ulf Cahn anställs som kommunikationschef hos MIFF Sverige.

Inte ett ord om Israel i den borgerliga regeringsöverenskommelsen

Moderatledaren Ulf Kristersson har fått en regeringsöverenskommelse med tre andra partier, men glömt Israel. (Foto Moderaterna)
Det borgerliga regeringsunderlaget som idag presenterade ”Tidöavtalet” mellan de fyra partierna, innehöll inte en stavelse om Israel. Det är därför tveksamt om det kommer något positivt för Israel i den regeringsförklaring som kommer att hållas efter det att Ulf Kristersson (M) i nästa vecka har valts till statsminister.

Sverigedemokraterna (SD), Kristdemokraterna (KD), Moderaterna (M) och Liberalerna (L) bildar regeringsunderlaget under mandatperioden 2022–2026. De tre partierna KD, M och L bildar regering om Ulf Kristersson väljs till statsminister nästa vecka.

Inget positivt för Israel än

Är det något i regeringsöverenskommelsen, ”Tidöavtalet”, som berör Israel? Nej, egentligen inget alls. Indirekt kan möjligen överenskommelsen försvåra för Israels fiender på Västbanken och i Iran, att verka mot Israel i Sverige.

MIFF har argumenterat för att något stöd för den hårt ansatta judiska staten måste komma under denna mandatperiod. MIFF förväntar sig att denna gång måste Israels säkerhet stödjas av Sverige.

Utvisning av säkerhetshot

”Utvisa fler gängkriminella. En möjlighet att kunna utvisa gängkriminella som saknar svenskt medborgarskap utan att de dömts för brott ska utredas.” Här kan man tänka sig att medlemmar i t ex Hamas, som är terrorkriminella, kan utvisas.

Dubbla straff för gängkriminella

På samma sätt kan en person som är medlem i t ex Islamiska Jihad och begår ett brott i Sverige få ” dubbla straff för brott som har samband med kriminella nätverk.”

Straffbart att delta i kriminella gäng

Den nya regeringen kommer kriminalisera deltagandet i kriminella gäng. Det kan handla om ”försök, förberedelse, stämpling, medhjälp och anstiftan samt underlåtenhet att avslöja och förhindra brott” mot judar eller synagogor i Sverige.

Vistelseförbud

Den som döms för brott, t ex mot en synagoga, ”ska kunna meddelas ett förbud mot att vistas i ett visst geografiskt område … i upp till tio år efter avtjänat fängelsestraff. Detta ska … brott kopplade till extremism …”

Utvisning pga bristande vandel

Med detta menas ”… association med kriminell organisation, nätverk eller klan, … deltagande i våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden …”

Biståndet förändras knappt

Överenskommelsen handlar om att ”Villkora delar av bistånd med att mottagarlandet tar ansvar för sina egna medborgare och återtar dem när så behövs.” Inte ett ord om att villkora biståndet till att pengarna inte används till hat och våld mot Israel eller judar.

Utländsk finansiering av trossamfund och NGO

”En utredning ska se över förbud mot utländsk finansiering av trossamfund och andra organisationer på civilsamhällets område med kopplingar till islamism och extremism samt ta fram förslag om skärpt regelverk och tillsyn när det kommer till sådana organisationers finansiering.” Här kan man tänka sig att det kan bli lite svårare för iransk finansiering till muslimska församlingar som bedriver hatretorik mot Israel i Sverige. Även utländsk finansiering av svenska icke-statliga organisationer (NGO:er).

 Man ska särskilt ”motverka islamism och radikalisering och genomföra kartläggning av hur utländsk finansiering av trossamfund och andra utländska kopplingar till församlingar eller andra kulturella, etniska eller religiösa organisationer används för islamistiska och separatistiska intressen.”

Partierna vill också ”förhindra att några offentliga medel tillkommer etniskt definierade föreningar eller sammanslutningar som har samröre med islamistiska eller separatistiska intressen.”

Allmänna arvsfonden

Medel som delas ut från Allmänna arvsfonden måste följa ”demokratiska värderingar”.

Regeringsförklaringen väntar

Fortfarande finns dock förhoppningen om att regeringsförklaringen kan balansera den slagsida som Sveriges roll i konflikten fick 2014, när  Socialdemokraterna och Miljöpartiet vid regeringsdeklarationen förklarade att den palestinska myndigheten var en suverän stat. 

Israel är under attack från Iran – visa ditt stöd nu!

  1. Bli medlem (från 4 kr per vecka)
  2. Donera till MIFF:s informationsarbete för Israel. Swish 123 331 82 19
  3. Beställ MIFF:s böcker – lämplig som gåva till både Israelvänner och Israelkritiker.
  4. Beställ broschyren ”Förstå Israel” med israelernas bästa argument.

Du kan läsa den här artikeln gratis tack vare MIFF:s över 13 100 medlemmar i Norge och över 450 medlemmar i Sverige. Men vi behöver stöd från många fler nu!

Ge en gåva här eller Swisha till 1233318219

Bli medlem